indexering

Het mooiste is natuurlijk een indexeringssysteem waarmee het mogelijk is om op grond van diverse zoekargumenten precies bij het gewenste materiaal terecht te komen. Dat houdt in dat dan al het materiaal in een dynamische database opgeslagen moet worden en dat van bijvoorbeeld elke foto de informatie zoals locatie, jaartal of periode, naam gebouw en/of etablissement, naam eigenaar en/of gebruiker, soortnaam, betrokken perso(o)n(en) en/of bevolkingsgroep, gebeurtenis, bron (inclusief maker en gerechtigde) en verzameling moet zijn vastgelegd.

Onverminderd het belang van dit soort informatie is dit alles veel interessanter als aanvullende informatie dan als zoekargument. Ook al omdat het gebruik van veel zoekargumenten tot een enorme versnippering in het vinden van het gezochte leidt.

Vandaar dat wij er in eerste instantie voor gekozen hadden om al het materiaal in verschillende albums onder te brengen, op een dusdanige manier dat met steeds slechts één zoekargument het gezochte gevonden zou kunnen worden. Dus albums op straatnaam, albums op naam etablissement, albums op eigen naam, albums op gebeurtenis, et cetera. O.K., soms moest een foto wel in vijf of meer albums gestopt worden, maar het werkte.
Het nadeel was vervolgens dat die ene foto dan dus ook wel vijf of meer keer tevoorschijn kwam als gezocht werd. Zodat ook geëxperimenteerd werd met de andere benadering: elke afbeelding wordt slechts één keer opgeslagen.


naam/titel album

Picasaweb heeft de mogelijkheid om een album een naam/titel van maximaal 99 tekens te geven. Dat aantal is meer dan voldoende om daarmee free format te zoeken. Ondanks free format zijn in het belang van snel zoeken (en dus gericht op snel vinden) een paar afspraken nodig:

 • Alle albums beginnen met BbKdr en dat staat voor ‘Beeldbank Katendrecht’. Deze lettercombinatie komt dusdanig weinig voor dat daarmee in de vele honderduizenden mondiale afbeeldingen al een eerste selectie kan worden gemaakt. Het maakt overigens niet uit of die lettercombinatie met hoofdletters of met kleine letters wordt geschreven – dat geldt trouwens ook voor alle ondere woorden en begrippen in de naam/titel. (Dit ‘spelen’ met weinig voorkomende lettercombinaties wordt natuurlijk in zo’n beetje alle beeldverzamelingen toegepast en heeft het nut dus bewezen).
 • Het tweede woord is altijd Katendrecht. Weliswaar is het eerder genoemde BbKdr al een indicatie, maar lang niet iedereen die op zoek is naar materiaal over Katendrecht weet dat. Vandaar dat het erbij moet. (Wie het dus wél weet kan zich bij het zoeken in de beeldbank beperken tot BbKdr, een spatie en dan het eigenlijke zoekwoord).
 • Het derde woord is de verbijzondering. Daarvan mag er maar één tegelijkertijd gebruikt worden, omdat de Katendrecht-albums immers nadrukkelijk steeds op één begrip zijn gerubriceerd. Daarbij gelden bijvoorbeeld de volgende woorden of zelf in de vullen woorden:
  • plattegrond. Door dit woord letterlijk op te nemen wordt aangegeven dat dit album oude kaarten – dus plattegronden – van Katendrecht (veelal inclusief de omgeving) omvat.
  • [straatnaam]. Hier de naam van de straat invullen; click hiervoor de schrijfwijze (waarbij getallen altijd voluit geschreven worden). Dat hier dus zélf een naam ingevuld moet worden (en niet het woord ‘straatnaam’) wordt aangegeven door ‘straatnaam’ tussen haken [ ] te zetten.
  • [naam gebouw of naam etablissement]. Dus niet alleen de naam van een café of een winkel, maar bijvoorbeeld ook een laadbrug of een muziektent.
  • [straatnaam plus huisnummer: locatie gebouw of etablissement]. Weliswaar is de combinatie straatnaam plus huisnummer de kleinste eenheid van informatie, maar zeker bij de opbouw van de beeldbank is niet altijd op voorhand bekend over welke huisnummers het gaat. Indien een bedrijf c.a. over meer dan één huisnummer verdeeld is, dient dit in de omschrijving opgenomen te worden. Overigens een huisnummer steeds enkelvoudig opnemen (dus niet iets als bijvoorbeeld 40-42 of 40/42, maar 40 en 42, los van elkaar). Als het huisnummer tevens een letter omvat, dan eerst een spatie toevoegen (dus bijvoorbeeld geen 40-A of 40A maar 40 A). Dat houdt verband met de onmogelijkheid van Picasaweb om op een deel van een woord te zoeken (zodat bijvoorbeeld bij het zoeken naar nummer 40 dit dan niet gevonden wordt in de combinaties 40A of 40-A).
  • [naam perso(o)n(en) of naam bevolkingsgroep]. Kan dus een eigen naam zijn (bijvoorbeeld Pater Scholte) of een bevolkingsgroep (bijvoorbeeld Chinezen).
  • [gebeurtenis]. Kan dus ‘iets bijzonders’ zijn, bijvoorbeeld ‘haven’ of ‘prostitutie’ of ‘stadsvernieuwing’ of ‘WO-II’.

Picasaweb kan weliswaar op albumnaam sorteren, maar iedere keer als Picasaweb geopend wordt is de sortering automatisch op albumdatum. Zodat twee aanpassingen zijn verricht. Enerzijds werd bij andere albums dan de straatnamen c.a. een letter (soms ook met cijfer) tussengevoegd. Anderzijds werden fictieve data aan de albums toegekend, in volgorde van de gewenste sortering. Op deze wijze staan de stratenalbums nu altijd bovenaan en ook op alfabetische volgorde.

Sinds Google halverwege 2016 gestopt is met het onderhouden van Picasaweb, moesten alle verwijzingen worden aangepast. Bovendien is de bewaarversie van Picasaweb veel beknopter (zodat niet alle oorsponkelijke info meer beschikbaar is) én er kan niets meer worden toegevoegd of gewijzigd. Het zij zo …
Daarom zullen eventuele hierná beschikbare foto’s niet meer via de beeldbank maar op de betreffende pagina van deze website beschikbaar komen.

de uiteindelijke keuze viel tóch op ‘dan maar alles dubbel’

Een theoretische benadering is mooi en al helemaal als die benadering ‘klopt’, maar als de gebruikers er niet enthousiast over zijn dan moet het anders. En dat was het geval bij deze fotopartitie. Wat de gemiddelde gebruiker wilde was simpel: je opent een album van een straat en daar staat dan alles in. Als een etablissement op een hoek staat, dan verwacht de gebruiker dat etablissement vervolgens ook in het album van die andere straat. En vooral geen eigenstandige etablissementen per etablissement, winkel, gebouw: stop alles gewoon per straat bij elkaar.

Dat hebben wij dus gedaan. Omdat we daarbij zijn overgestapt van het ene systeem op het andere systeem kan er hier en daar nog wel iets via beide benaderingen inzitten, maar dat wordt dan wel weer gecorrigeerd. Alleen als er van een bepaald pand, een bepaalde gebeurtenis of anderszins veel materiaal beschikbaar is of als iets een accent moet hebben of als het materiaal eigenlijk buiten Katendrecht ligt, dan wordt naast de standaard indeling ook met extra albums gewerkt. En als de praktijk leert dat aanpassingen gewenst zijn, dan doen we dat gewoon, heel pragmatisch.


maar in welk album komt de afbeelding

Een voorbeeld. Stel we maken een album ‘Goesting’. Dit etablissement was ooit gesitueerd op de Delistraat hoek Lombokstraat. Zodat er een album ‘Goesting’ komt met in de beschrijving beide straatnamen alsmede het huisnummer van de entree. Inderdaad is er nu een probleempje: bij het zoeken op straatnaam en huisnummer weet de zoekmachine niet bij welke straatnaam dat huisnummer behoort. Maar omdat dit maar weinig voorkomt én omdat de gevonden omschrijving duidelijk maakt waar het om gaat, moet dit maar geaccepteerd worden.

 

onderschrift bij de foto

Onder de foto kan een bijschrift van maximaal 1024 tekens. Daar komen achtereenvolgens het (vermoedelijke) jaartal van de opname (mits bekend), het type copyricht, de rechthebbende als zo mogelijk het webadres van de  rechthebbende en een beschrijving van de foto. Dus: [xxxx (xx-xx) ©CCx-rechthebbende] http://www.voorbeeld.nl. Beschrijving. Deze beschrijving is overigens niet aan regels gebonden, behalve dat natuurlijk het doel is om zoveel mogelijk relevante informatie over de afbeelding aan te reiken.

Overigens zoekt Picasaweb óók in het bijschrift / onderschrift. Dat heeft als voordeel dat van bijvoorbeeld een groepsfoto ( zo mogelijk) de namen van alle personen vermeld én gezocht kunnen worden. Daar staat als nadeel tegenover dat als bijvoorbeeld een straatnaam in dat bijschrift / onderschrift wordt vermeld, hetzelfde beeldmateriaal bij het zoeken op straatnaam een aantal malen (dus in diverse albums) gevonden zal worden en dat is weer te veel van het goede. Sterker: als een naam zowel in de titel van het album als in het onderschrift staat, wordt een en dezelfde foto tweemaal gevonden. Vandaar dat de afspraak is dat de naam van het album niet in het onderschrift gezet moet worden.


opmerking bij de foto

Degenen die op Picasaweb zijn ingelogd kunnen een opmerking bij een foto zetten. Zo’n opmerking mag maximaal 512 tekent groot zijn. Zelf kunnen wij natuurlijk ook een opmerking toevoegen. Vandaar dat de eerste opmerking gebruikt kan worden als er meer tekst voor het bijschrift / onderschrift nodig is dan beschikbaar is of als er een onderschrift nodig is waar Picasaweb niet in gaat zoeken.
de samenhang met voorliggende site Historisch Katendrecht

Het zit zo in de genen om afbeeldingen in een beeldverzameling, maar teksten op een site te zetten. Bijvoorbeeld als er een mooie foto over een historisch opject of een gerenommeerd kunstenaar is, daar dan een afzonderlijke pagina op de site aan te wijden (inclusief verwijzing baar de beeldverzameling). Maar daarmee ondergraven wij dan onze opzet dat ‘alles’ via een openbare en onafhankelijk gehoste beeldverzameling te vinden moet zijn. Daarom moet die tekst dus in het betreffende album, met naar keuze 1) als bijschrift (waarbij we ons moeten realiseren dat alles wat in het bijschrift komt óók tot – vaak dan niet gewenste – hits bij het zoeken zullen leiden); 2) als opmerking; 3) als afbeelding (door de tekst dus op te slaan als afbeelding – die tekst maakt dan evenmin onderdeel uit van het zoekproces. Onze ervaring is dat een half A4tje dat (via bijvoorbeeld Paint) wordt omgezet in een afbeelding, op Picasaweb goed leesbaar is. Ook als de tekst in vet wordt gezet, komen op deze wijze minimaal 1.024 tekens per afbeelding beschikbaar. Bovendien is het natuurlijk mogelijk om in die als afbeelding opgeslagen tekst nog een afbeelding te zetten). Kortom: voldoende mogelijkheden.

[weer terug naar boven]

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s