literatuur

ARTIKELEN, BOEKEN EN INVENTARISSEN
OVER OUD KATENDRECHT
een opsomming, inclusief materiaal dat niet uitsluitend over Katendrecht gaat maar waar Katendrecht uiteraard wel in voorkomt

Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam : met uitvoerige kaart der gemeente : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois en Katendrecht, voor het jaar 1914

De archieven der voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 

F.J. BakkerOpen brief (Katendrecht 1891) 

J.S. BakkerDe molens van Rotterdam in oude ansichten(Zaltbommel 1981)

M.G.A. BallKatendrecht : de veren (Rotterdam 1985)

Belasting op ongetrouwden na hun dood’, Rotterdams JaarboekjeIII.1 (1923) 163.

W. Blok Wzn, Wandelingen in en om Charlois en Katendrecht (Rotterdam 1933)

Joris BoddaertRotterdamse Cafés Deel 3 (Rotterdam 2012)
en dan met name de pagina’s over Katendrecht: 86 t/m 88

BonkeDe kleyne mast van de Hollandse coopsteden: stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795 (1996)


BonkeHandleiding voor huizenonderzoek (1993)

Jaap Brederveld en Henk den Haan (ed.), Een kerk in de buurt : jubileum Breepleinkerk : 1866 : 1931 : 2006 (2006)

D. Brilman, ‘Inventaris van het archief van de polder Robbenoord en Plompert 1797-1913’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 55-71

R. BijlsmaDe archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht (Rotterdam 1909)

Couranten-artikelen m.b.t tot de horeca in Katendrecht (Knipsels uit: Het Vrije Volk. – (2, 4, 6, 7 maart 1946).

C.A. Davids, ‘De ‘rosse’ Kaap; over het stigma van een Rotterdamse buurt : 1900-1985. (Katendrecht)’, in: Herman Diederiks, Chris Quispel (ed.), Onderscheid en minderheid : sociaal-historische opstellen over discriminatie en vooroordeel aangeboden aan professor Dik van Arkel bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Hilversum 1987) 150-173

Dienstregelingen omnibusdienst van Poortugaal over Roon en Charlois naar Katendrecht (Rotterdam) (Oud-Beijerland 1885 – 1886)

Tinus de DoesRotterdam-Katendrecht in vroeger tijden (Klaaswaal 2004)

Bart van Erkel, Martin Lodewijk, De kat in Katendrecht (Amsterdam1985)

H. van HaefteDageraad in Katendrecht (Amsterdam 1959)

A. ’t Hart, A. Zijlstra, ‘De gereformeerde kerk van Rotterdam-Katendrecht 1892-1940’, Aanzet : tijdschrift voor geschiedenisstudenten 3, nr. 3 (1985) 43-49

Fernande HazewinkelProstitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982 – De naakte feiten over mislukte pogingen de prostitutie te concentreren en te kanaliseren (Rotterdam, 1982)

F. van HeekChineese immigranten in Nederland (1939) 
(een aantal pagina’s staat op google.books)

C. Hoek, ‘Een kasteel te Katendrecht’, Rotterdams Jaarboekje VI.9 (1961) 257-264. 

Hollandsche kunst : aangeboden door de Erven de Wed. J. van Nelle Rotterdam (Rotterdam  1903) 

In de Rotterdamsche ‘China-town’ : met 13 snelkieken van een onzer eigen fotografen’, Het Leven 17, nr. 13 (1922) 393-397

Jaarverslag van de Vereeniging “Katendrechts Belang” 

Jaarverslag van de Nutsvakteekenschool van het departement “Charlois en Katendrecht” der Maatschappij “Tot Nut van ’t Algemeen”, te Rotterdam (Rotterdam 1919 – 1929)

Johan JurgensEen kind van Katendrecht (1950)
 
Katendrecht : parochie 60 jaar : 1921-1981 (Rotterdam 1982)

Bionda LippeIk het kind van Katendrecht (Rotterdam 1985)

Th.K. van Lohuizen, ‘De Chineezen op Katendrecht en de Rotterdamsche logementen-verordening’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en stedebouw : orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting [etc.] 9, nr. 7 (1928) 131-139

Bertus MeijerMicha : roman van verworpenen (Rijswijk 1950)

Han MeyerOperatie Katendrecht, (1983)

J.W. MollZuigelingensterfte in Charlois en Katendrecht 1851-1896(Rotterdam 1985) 

De Nieuwe Kerkbode : officieel orgaan voor de Ned. Herv. Gemeenten : Charlois met Katendrecht, Delfshaven, Feijenoord en Kralingen te Rotterdam (Rotterdam 1906 – 1916)

Jan NieuwenhuisVan Poort tot Poort – Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV- tot de Europoort in de XX-ste eeuw  (Rotterdam – ’s Gravenhage 1961)

J.G.B. Nieuwenhuis, ‘Inventaris van het archief van de polder De Hooge en de Lage Gorzen 1806-1930’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet(Rotterdam 1967) 133-137

J.G.B. Nieuwenhuis, ‘Inventaris van het archief van de polder “De polders Pernis C.A.” 1789-1965’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam1967) 75-83

Op doorreis naar Amerika’, Rotterdams Jaarboekje III.8 (1930) 46.

L. van Ollefen , ‘Het dorp Charlois’, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver,  dl. 1 (Amsterdam 1793) 

Oudere havens van Rotterdam : resultaten van de personeelsenquête bij bedrijven aan de Katendrechtse havens en Maashaven (3e kwartaal 1969) (Rotterdam 1971)

G.J. PeelenDelistraat : Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht (Kampen 1960)

H. Plak , ‘De geschiedenis van de Rotterdamse havens en zijn arbeiders sinds 1850’, De Katendrechtse Courant 2, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1988) ; p. 11-12, 3-5, 2-3, 8-9, 9-10, 6-7; Jrg. 3, nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (1989) ; p. 15, 8-10, 7-8, 4-9, 12-15, 11-12; Jrg. 4, nr. 1, 2, 3, 4 (1990) ; p. 9-11, 9-11, 9-12, 5-7

Th.J. Poelstra, ‘Inventaris van het archief van de polder De Hille 1797-1901’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 45-52 

Quohier Charlois en Katendrecht 1731 (Rotterdam 1970)

M. Ramperti, ‘Inventaris van het archief van de polder Charlois 1797-1967’,  De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 17-42

P. RatsmaRotterdam-Zuid in oude ansichten (Zaltbommel 1974)

Reglement voor ’t Ambagt van Catendregt (Rotterdam 1737)

De Regt, den Hollander, Jhr. Van Vierssen Trip en G.T.J. de Jongh (ed.), De misdadige jeugd in het havenbedrijf : verslag uitgebracht aan de vereeniging Pro Juventute, te Rotterdam (Rotterdam 1904)

Arie Reinbergen , De ontwikkeling van de Katendrechtse bevolking in het derde kwart van de negentiende eeuw (Rotterdam 1983) 

J.G.N. Renaud, ‘Een middeleeuwse hoeve in de polder Boudewijn Hartsland’, Rotterdams Jaarboekje VI.3 (1955) 80-95. 

J.F. RodenburgPostkroniek van de stad Rotterdam (Roterodamum, Rotterdam 1990)

Herman RömerKatendrecht op de golfslag van de tijd (Zaltbommel 1998)

Simon RozendaalDe Winkel van mijn vader (2011)

R.W. Roseval, ‘Inventaris van de archieven van de polders Deyffelsbroek 1827-1958, Langebakkersoord 1827-1956, Oud Smalland 1856-1956 en Roozand C.A. 1810-1958’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 97-118

R.W. Roseval, ‘Inventaris van het archief van de Gorzenpolder en De Hey 1839-1958’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 121-123

Rotterdam in voorbije dagen – deel 2 (met o.a. een foto uit de Delistraat 1925)

 Schoolverwarming’, Rotterdams Jaarboekje III.6 (1928)  LXI.

Arie van der Schoor, De dorpen van Rotterdam – van ontstaan tot annexatie (Rotterdam, 2013) en op 2 oktober 2013 werd het eerste exemplaar in de Burgerzaal van het Stadhuis uitgereikt aan de burgemeester van Rotterdam

Afke SeverijnBeroepsproduct – Achtergrondverhaal Katendrecht (1 mei 2012 – afstudeeropdracht HBO Journalistiek – als onderdeel van de gang van zaken rond Woonbron en de ss Rotterdam).

F.J. Siahaya, ‘Inventaris van het archief van de polder Katendrecht 1798-1901’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 7-14

 K.J. Slijkerman, ‘De tiende penning van Katendrecht over 1542’, Ons Voorgeslacht 52, nr. 487 (nov. 1997) 697-698

Mr H.A. SnellerRotterdam en zijn ‘ambachtsheerlijkheden’ na 1848

Hans Soeters, “De Kaap – Cattendrecht – Chinatown – De Kaap – Katendrecht” : het woelige leven op het Rotterdamse schiereiland(Rotterdam 1982)

Hans Soeters, “De Kaap – hoeren, burgers en buitenlui“- serie artikelen in het Rotterdams Nieuwsblad, o.a. d.d. 6 januari 1982 

Stukken betreffende het Drijvend Droogdok te Katendrecht(Rotterdam 1894 – 1898)

L.F. Teixeira de MattosDe waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland : deel VI : de eilanden (vervolg) : afdeeling II: het eiland IJsselmonde (‘s-Gravenhage 1920)

Martin en Ben ValkhoffDiep in mijn hart – Het muzikale leven van Jaap Valkhoff (Rotterdam 2011) 

D. VeldhuizenDe nagedachten der oprechten : of het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk : in den Heere ontslapen te Katendrecht op 21 februari 1883, in den ouderdom van 14 jaren en 11 maanden (Rotterdam 1884) 

G.J. VerhartKatendrecht en het gemeentelijk prostitutiebeleid inRotterdam (Rotterdam 1988)

J.Verheul Dzn., ‘Oude boerderijen aan den Dordtschestraatweg teRotterdam’, Rotterdams Jaarboekje III.10 (1932) 61-71.

J. Verheul DznHet voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charloisschen polder teRotterdam (Rotterdam 1940)

G.J. Vermaat, ‘Een boerderij in het Westambacht van Katendrecht’,Rotterdams Jaarboekje VI.5 (1957) 158-169.

Eduard G. VerschoorNakomelingen Verschoor van de Katendrechtse veerschipper Willem Clemende Verschoor : een genealogie van een der geslachten Verschoor te Katendrecht en Charlois (1731-1981) (Tilburg 1982)

E.G. VerschoorCharlois en Katendrecht vóór 1895 (ca 1980)
beschikbaar als manuscript – bestaat dit ook in getypte vorm?
Of wordt hiermee bedoeld het manuscript:
Het oude Catendrecht tot en met het ontstaan van Charlois (1199-1462)?

G. E. Verschoor, ‘Iets over de geschiedenis van Katendrecht’,Rotterdams Jaarboekje IX.1 (1983) 280-284.

G. E. Verschoor, ‘De kerk in het oude Catendrecht’, Rotterdams Jaarboekje VIII.9 (1981) 293-295. 

Verslag van het Toevluchtsoord te Katendrecht (Rotterdam 1884/1885-1885/1886; 1888)

Els Vervloesem, De Chinese ondernemers op Katendrecht (1914-1940); (België 2009)
(zie voor de tekst onder aan deze pagina)

‘Een verzoek / Domus’, W. van VlietRotterdamsche lettervruchten  (Rotterdam 1867) 313-316

H. van Vliet, ‘Een soort van brug’, Klinker (maart 1989) 10-11

H.A. Voet en H.J.S. Klaassen, Groeten uit Rotterdam-Zuid:Deelgemeente Feijenoord Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderbuurt, Hillessluis, Strevelswijk, Bloemhof, Tuindorp Vreewijk (Capelle aan den IJssel  1984 en 2007)

Voorwaarden, verpachting bediening van het overzetveer tusschenRotterdam en Katendrecht (Rotterdam 1869)

W.F de WaalDe ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois (Amsterdam 1921)

 M.J.C. de WaardDe afstammelingen van Harmen Symonzn de Waard te Charlois, Katendrecht en Rotterdam : beknopte geschiedenis over het leven, wonen en werken van onze voorouders vanaf 1600 (Rotterdam 1995)

Wandeling door het eiland IJsselmonde : met topografische afbeeldingen der gemeenten: Katendrecht, Charlois, Pernis, Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon, Barendrecht, Rijsoord, Heerjansdam, Groote Lindt, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes, IJsselmonde en Hillesluis (Rotterdam 1899)

 B. Woelderink , ‘Inventaris van het archief van de polder De Kiesheid 1717-1958’, De Archieven van de voormalige polders onder Katendrecht, Charlois, Pernis en Hoogvliet (Rotterdam 1967) 87-93

Rein Wolters en Jan Roovers, Blik op Zuid – deel 2 (Capelle aan den IJssel  2001)

H.J.J.WubbenChineezen en ander Aziatisch ongedierte – lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940 (1986) 

W.H. van ZuylenHet werk uwer handen : geschiedenis van een Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid (Katendrecht) : 1866 4 december 1966 (Rotterdam 1966)

ARTIKELEN OVER OUD KATENDRECHT

Graag zouden we artikelen over Katendrecht die nog niet digitaal beschikbaar zijn op deze site willen publiceren. Daar komt best wel wat bij kijken, al helemaal omdat artikelen veelal opgenomen zijn in tijdschrift of als onderdeel van een boek. Vanzelfsprekend willen de auteur en de uitgever normaliter niet dat de inhoud van een artikel al op internet verschijnt voordat de gedrukte versie voldoende is verkocht. Maar ook als publicatie wel toegestaan wordt, dan zijn er vaak ook nog foto’s aan de orde en dat vergt weer een ander traject.

Een mooi voorbeeld is het artikel De Chinese ondernemers op Katendrecht (1914-1940), van Els Vervloesem uit België. Dat artikel staat in het Rotterdams Jaarboekje 2009. Op 27 november 2009 werd het boekje door de redacteur (oud archivaris Els van den Bent) aangeboden aan de huidige archivaris (Jantje Steenhuis) (foto ©-Roterodamum). De auteur (Els Vervloesem), de redactie (Historisch Genootschap Roterodamum) en de uitgever (Gemeentearchief Rotterdam) gingen spontaan akkoord met het plaatsen van het artikel op onze site. Vervolgens was toestemming nodig om ook de in dat artikel geplaatste foto’s mede op te mogen nemen. Ook hier ging het Gemeentearchief Rotterdam akkoord, maar wij waren al gewaarschuwd dat de enige foto waarvoor bij de uitgave van het complete Jaarboekje 2009 betaald moest worden de foto van Spaarnestad was – en laat die ene foto nu uitgerekend bij dit artikel horen. Zodat wij ook Spaarnestad gevraagd hebben of wij hun foto impliciet, omdat het immers reeds opgenomen is in het gedrukte exemplaar, op onze site mogen zetten. Maar een reactie is nog steeds niet ontvangen … Zodat we moesten wachten tot het artikel in de database van Roterodamum opgenomen was: hier is de link naar het artikel.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s