opsporing verzocht

Natuurlijk proberen we vragen over het verleden van Katendrecht zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar om dat te doen hebben we toch echt ondersteuning nodig. Vandaar dat we met deze Opsporing Verzocht die vragen dan ook op deze site zetten – niet alleen ter informatie, maar ook om een beetje hulp.
Dus wie op een van onderstaande vragen het antwoord weet, dit graag even doorgeven.

Overigens is ons vijfjarig project aan het eind van dit jaar, 2013, afgerond. Daarna blijft deze site en blijft ook de beeldbank nog – zelfs ‘eeuwigdurend’ – beschikbaar, maar wij treden zelf wel terug naar de achtergrond. Vanuit die achtergrond doen wij nog het nodige onderhoud (inclusief nog wat aanpassingen waar wij nog niet aan toegekomen waren), maar daar blijft het bij. Dat houdt ook in dat  wij niet meer zullen ingaan op nieuwe vragen of opsporginsverzoeken (waarvan onderstaande voorbeelden maar een deel zijn van de vele vragen en verzoeken die wij afgelopen periode hebben ontvangen en verwerkt). Maar van begin af aan hebben wij steeds alle openbare informatie waarover wij beschikken, integraal op deze site en de beeldbank gezet. Zodat iedereen daarbinnen de gewenste antwoorden zelf kan vinden, hetzij met behulp van het menu boven aan de pagina, hetzij met behulp van het zoekvenster rechtsboven op de pagina. 

Vraag:
Cindy Köhlman is op zoek naar informatie over de familie van haar oma Tow Tam. Zij weet dat haar overgrootmoeder wed. M.M. Tam Ching omstreeks 1931 een koffiehuis in de Delistraat had en dat er daarvóór een zaak in kruidenierswaren en comestibles (op nr 20-B) was. Jaren later (en in ieder geval in 1950, want men had al telefoon) runde zij in de Atjehstraat 59 een Aanneemkantoor van Chinese bemanning.
Wie kan Cindy aan informatie of wellicht zelfs foto’s helpen?
Op https://opkdr.wordpress.com/tam-ching/ staat nog aanvullende informatie.

Vraag:
Lucienne Mekes is al jaren op zoek naar informatie (zoals een foto van of een anecdote over) haar vader Ben Mekes. Ben had destijds een taxibedrijf aan de Sumatraweg hoek Brede Hilledijk. Wie kan haar helpen?

Vraag:
Wie beschikt nog over de nummers 12, 24 en 28 van het Patiëntenkrant zoals dat de afgelopen jaren door het Gezondheidscentrum Katendrecht is uitgegeven? Ondertussen zijn alle oude nummers opgeslagen, maar genoemde nummers zijn nog spoorloos. Wie helpt?

Vraag:
De vader van Lenie de Zwart (meisjesnaam) – Leendert – is in 1911 geboren op Katendrecht. Diens tante kreeg omstreeks 1930 een kind uit een Chinese relatie. Deze zoon, wiens achternaam eveneens De Zwart was, had naderhand een Chinees restaurant in de binnenstad van Rotterdam.
Wie weet of er nog familie van De Zwart op Katendrecht of elders woont?

Vraag:
Daniël heeft begrepen dat er ooit op of bij de Tolhuisstraat 8 een Grieks restaurant heeft gezeten. Wie heeft daar ooit van gehoord of weet wellicht zelfs de naam?
Opgelost! Het was alleen geen restaurant, maar een café: de Hellas Bar (op nummer 6-A; later verhuisde de bar overigens naar de Delistraat 42-B).

Vraag:
Wie heeft er van zangkoor Caecilia gehoord? Op het vaandel staat ‘Katendrecht-Rotterdam’:

(Veel vaandels en zijden vlaggen werden destijds geleverd door G.M.R.Werson aan het Spuiwater 112. In 1925 (d.d. 5 mei) komen we een advertentie van Reinier Werson aan de Lange Geer 190 in Rotterdam-Vreewijk tegen voor vaandels en vlaggen).
Op deze foto staan of zitten ten minste drie personen die destijds op Katendrecht woonden.

Het koor werd op 1 december 1917 opgericht en op 7 october 1919 koninklijk erkend. De foto komt uit het album van Leendert Waterham.
Wie heeft ooit van dit koor gehoord en/of wie herkent personen op de foto?

Vraag:
Het verhaal gaat dat er vroeger een gevelsteen met de kop van een gaper boven de deur van de apotheek op Katendrecht was ingemetseld. Maar dan moet er destijds al wel een apotheek zijn geweest! In de adresboeken is geen apotheek te vinden. Of zat ‘ie toch op het gedeelte van Katendrecht dat nu onderdeel van Charlois is?
Wie weet of en zo ja waar er vroeger een apotheek op Katendrecht was?
Opgelost! Er was weliswaar geen apotheek, maar het blijkt dat vroeger boven de winkel van drogisterij Oosthoek een gaper heeft gezeten. Naderhand werd de winkel een Chinees koffiehuis en wellicht is de gaper toen of nog later uit de gevel gehaald.

Vraag:
Bep Hertogs wil graag weten hoe het met de half-Chinese familie Teng is gegaan.

De familie woonde voor de oorlog in de Katendrechtsestraat. Een van de dochters heette Alan (en zij staat hier links op de foto). Het schijnt dat de familie destijds, zoals veel andere Chinese gezinnen, is gedeporteerd en dus naar China is vertrokken, maar niemand kan dat bevestigen. Wie heeft informatie over de familie Teng?
Opgelost:
Maart 2014 reageerde Man Ting Chu. De familie Teng bestond uit een Chinese vader en een Duitse moeder en hun kinderen. Inderdaad is de familie destijds naar China vertrokken en daar is vader overleden. Daarop keerde moeder met de kinderen weer terug naar Rotterdam en is daar door de Chinese gemeenschap opgevangen. De oudste zoon Dickie heeft later restaurant Saiho aan de Eendrachtweg uitgebaat en weer later is het merendeel van de familie naar Fuerengerola (Spanje) verhuisd waar eveneens een Chinees restaurant geopend is. Sommige van de dochters wonen nog in Nederland en ook is bekend dat de oudsten naar de VS zijn vertrokken.

Vraag:
Bep Hertogs wil graag weten hoe het met de Hongaarse familie Temling is gegaan. De familie woonde voor de oorlog in een van die kleine huisjes aan de Sumatraweg. Een van de dochters heette Greetje (van Margaretha).
Wie heeft informatie over de familie Temling?

Vraag:
Leen Simonis is op zoek naar Arie van Driel. Zij hebben omstreeks 1960 samen zo’n twee jaar gevaren op de m.t.s. Schelpwijk en Arie woonde toen op Katendrecht.
Wie kent deze Arie van Driel?
Opgelost! Raymond, de zoon van Gerard (níet de kunsthandelaar) meldde dat zijn oom Arie helaas enkele jaren geleden tijdens zijn werk in het Midden-Oosten verongelukt is en hij verwees Leen voor verdere info naar zijn vader.

Vraag:
In 2012 bestond Bonn & Mees drijvende bokken 125 jaar. Er zullen er niet veel zijn die nog weten dat dit bedrijf als scheepsbouwmeesters ooit begonnen is op Katendrecht, aan de Katendrechtschekade 40. Maar door het graven van de Maashaven was het bedrijf opeens niet meer op Katendrecht gevestigd. Vanwege een gedenkboek over het bedrijf werd gezocht naar nog méér foto’s en verhalen.
Opgelost! Mede aan de hand van materiaal dat via diverse bronnen en kanalen werd aangeleverd heeft Jacqueline Leenheer dat boek fraai uitgevoerd en begin december 2012 hield Stichting Historisch Charlois de 
overzichtstentoonstelling ‘Van scheepswerf tot Hijsspecialist’.

Vraag:
Kleinzoon Marco zoekt informatie over zijn grootvader Too Schie Mok – geboren in 1897 in Bo On. Hij kwam in 1917 via Londen en Bremen naar Rotterdam en Amsterdam, waarschijnlijk met de Choy-San-Hee Troupe die met acrobatiek, vuureten, messenwerpen e.d. in zowel het Apollotheater als Carré optrad. Rond 1922 trouwde hij met de Nederlandse Gezina Haavekost. Grootvader was koopman / shippingmaster en tolk en komt ook in het stratenboek in de Rechthuislaan 26 voor. Hij tolkte o.a. in een zaak over een poging tot doodslag in een boardinghouse aan de Delistraat. Ook organiseerde hij een trip met zo’n 200 Chinezen naar Berlijn om daar mee te spelen in de eerste Europese geluidsfilm in Berlijn (Flüchtlinge).

De poster en krantenknipsels komen uit de verzameling van Marco Mok. De poster is van omstreeks 1920. Daarop staat links boven Too Schie Mok en boven in het midden staat de als Chinees geschminkte Karel Brouwer. Het artikel over de Chinezen bij het Maasstation dateert van ongeveer 1933; de foto is in de Lombokstraat genomen. Het artikel Katendrechtse film-Chinezen (met o.a. Hans Albers en Kathe von Nagy) dateert eveneens van 1933. En het artikel Poging tot doodslag speelt in een boardinghouese in de Delistraat dateert van ongeveer 1930, met als hoofdrolspelers Ho Sing, Long Chee en (nu als vertaler) Too Schie Mok.
Wie heeft méér informatie over grootvader Too Schie Mok of over de acrobaten groep Choy-San-Hee?

Vraag:
Freek Adema is op zoek naar informatie over het artiestenbestaan van zijn peetoom Hermanus Wilhelmus Josephus Arends (18 juni 1918 – 26 juni 1957). Zijn artiestennaam was Peter (maar verder is niets bekend), hij had een eigen band (maar daar is de naam niet van bekend) en na de ooorlog speelde hij op Katendrecht (en naar overlevering zou dat o.a. in de Akropolis zijn geweest). Bij zijn (laatste) optreden (in een restaurant op Katendrecht) werd hij onwel en in het ziekenhuis opgenomen; daar overleed hij na ruim een week aan een probleem met zijn alvleesklier.
Wie weet méér over deze musicus Peter Arends?
Doorbraak: op 13 oktober 2015 meldde Bert Willemse dat Freek met hem contact kon opnemen.

Vraag:
André van der Velden (mediahistoricus aan de Universiteit Utrecht en o.a. auteur van het artikel ‘De eerste Rotterdamse bioscopen’ in Kroniek januari 2011) is op zoek naar de geschiedenis van de bioscoop op Katendrecht en het nabijgelegen café. De bioscoop was sinds februari 1911 gevestigd in zaal ‘de Vereeniging’ aan de Katendrechtsestraat 44-B. In de loop van 1916 werd de bioscoop gesloten en omgebouwd tot concertzaal. Het café was sinds ongeveer 1900 gevestigd op de hoek Rechthuislaan / Katendrechtsestraat.
Wie weet iets over de oude bioscoop op Katendrecht?

Vraag:
Kees de Zeeuw zoekt informatie over ene Anita die in de periode 1963/1966 in De Vette Hap op Katendrecht werkte. Zij woonde op het Deliplein en kreeg een bizar ongeval: een zwaard in haar oog. Wie kent dit verhaal met het zwaard en/of weet waar Anita woont?

Vraag:
Petra Hersbach is op zoek naar ooms en tantes van haar opa Izaak Janse uit de Rechthuislaan. Wie kan haar helpen?

Vraag:
Wie heeft nog verhalen en foto’s over de tijd van het Patronaat, de Sint Paulusschool, Kamp Beuningen en pater Scholte? Neem dan kontakt op met Willem van Meer
.
Dank voor de vele reacties!

Vraag:
Ten behoeve van een historisch onderzoek over de Tweede Wereldoorlog wordt informatie gezocht over Duitse activiteiten op Katendrecht. Het gaat betrokkene daarbij specifiek over wat zich afspeelde in de loodsen van Thomsen in 1945. Berichten uit het verzet spreken van opslag en overladen van trein naar vrachtwagen van de V-1’s voor de lanceerbanen op de raffinaderij van de BPM (nu Shell) op de Vondelingenplaat.
Wie weet wat er omstreeks 1945 bij Thomsen gebeurd is?

Vraag:
Wie heeft aanvullende informatie over het pand Rechthuislaan hoek Katendrechtselaan? Natuurlijk is bekend dat hier ooit café / restaurant / dancing Belvédère gevestigd was en later ook Bazoukia en nog later Xenos. Vervolgens Wijkmuseum annex Expositie Katendrecht en nu Onkruid & Roos. Boven de zaak woonde kunstenaar Wally Elenbaas. En het pand is in 1884 gebouwd.
Wie heeft méér informatie over het pand Belvédère? Waarom en sinds wanneer staat het pand scheef? Zijn er nog ‘oude verhalen’?

Vraag:
Wie weet hoe het ‘Bananen Kor’ vergaan is? Hij zal van omstreeks 1945 zijn en hij was een oudgediende in de Katendrechtse haven. Deze vraag is gesteld door een journalist ten behoeve van een documentaire over het vroegere Katendrechtse havenwezen.

Vraag:
In Nieuwe Tonge staat – click hier – een boerderij anno 1900 met de naam ‘Katendrecht’. Deze boerderij schijnt op Katendrecht gestaan te hebben en afgebroken te zijn vanwege het graven van de Maashaven en vervolgens dus dáár weer te zijn opgebouwd. Wie kent dit verhaal? En wie weet waar de boerderij destijds gestaan heeft, wie er woonden en of er misschien nog wel een foto van is?
Opgelost! Het was niet exact dezelfde boerderij die destijds afgebroken werd, maar toen bekend werd dat er in Rotterdam boerderijen afgebroken werden is de eerste eigenaar met twee maten naar Katendrecht gereisd om daar sloopmateriaal aan te kopen. En in goede herinnering aan deze deal heeft hij de boerderij vervolgens ‘Katendrecht’ gedoopt.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 reacties op opsporing verzocht

  1. Antonie ooijens zegt:

    Ik zoek personen die mijn vader Antonie ooijens roep naam toon van de Michiel bar op de Sumatra weg 11b hebben gekend daar hij jammer genoeg in 2011 is overleden en ik graag verhalen van hem van vroeger wil weten
    Mail aub .tegelzettersbedrijfbrooij@hotmail.com en ik neem contact op
    Alvast bedankt Antonie ooijens jr

  2. Man Ting Chu zegt:

    op de vraag of iemand iets weet over de half chinese familie die naar China zijn gerepatrieerd (zie ook foto). Dat verhaal klopt. het betreft de familie Teng met een Chinese vader en Duitse moeder. De vader is in China overleden en de familie is daarna terug gekeerd naar Rotterdam en door de Chinese gemeenschap daar opgevangen. De oudste zoon Dickie Teng heeft later restaurant Saiho aan de eendrachtsweg uitgebaat en weer later is het merendeel van de familie naar zuid Spanje (Fuerengerola) verhuisd waar ze ook een chinees restaurant hebben geopend. Sommige van de meisjes wonen nog in Nederland en ook is bekend dat de oudsten naar de VS zijn vertrokken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s