picaflickr

De twee belangrijkste plekken op internet waar openbaar toegankelijke beeldverzamelingen kunnen/konden worden opgebouwd zijn Flickr en Picasaweb. Er zijn ook nog vele andere mogelijkheden, maar daar ligt het accent ofwel meer op de commerciële functies (zoals bijvoorbeeld het afdrukken van foto’s en albums bij MijnAlbum en Zoom) en minder op het communiceren, danwel omgekeerd (zoals bij de sociale media). Ook hebben we destijds een simpele relevantietest bij de diverse openbaar toegankelijke beeldverzamelingen gedaan door daar op het woord ‘Katendrecht’ te zoeken. Alleen al op het aantal gevonden hits zou zelfs al een keuze gemaakt kunnen worden: 0 bij Zoom, iets meer dan 10 bij Mijn Album, ruim 2.200 bij Flickr en ruim 3.700 bij Picasaweb. Het bewijst op z’n minst dat Picasaweb in Nederland best wel algemeen bekend is en dat is niet onbelangrijk voor ons doel om historisch beeldmateriaal over Katendrecht zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Een interessante plek is natuurlijk ook Wikimedia, maar daar is een van de voorwaarden dat het opgenomen materiaal altijd het maken van afgeleid werk toestaat, inclusief commercieel gebruik; bovendien zijn de mogelijkheden qua rubricering daar dusdanig uitgebreid dat dit hetgeen wat ons voor ogen staat verre overstijgt.

Flickr was er het eerst en heeft daardoor, ook wereldwijd, (nog steeds) de grootste beeldverzameling, is eigendom van Yahoo en is niet in het Nederlands. Picasaweb kwam later (maar liep al snel in, zoals bovenstaand voorbeeld over het aantal foto’s met ‘Katendrecht’ al aangeeft), is eigendom van Google en onderdelen van de site zijn ook in het Nederlands. Beide organisaties zijn wereldspelers, zij het dat Google dat aanzienlijk méér is. Kijkend naar omzet en winst mag aangenomen worden dat Google dan ook meer faciliteiten en vernieuwing zal (kunnen en gaan) bieden dan Yahoo. Zo zijn er al Google Earth en Google Maps, die natuurlijk te integreren zijn met Picasaweb. En zijn er toepassingen beschikbaar of in ontwikkeling die zich richten op het menselijk lichaam tot en met de sterrenhemel. Ook is Google eigenaar van You Tube, dat zich geheel op bewegend beeld richt (waarbij overigens hun eigen Picasaweb die mogelijkheid ook enigermate biedt). Google biedt de mogelijkheid tot bloggen en tot de bouw van een eigen website. En Google is ook actief met een eigen operatingsystem – Android – voor de mobiele telefoon (en waardoor dan weer allerhande toepassingen gebruiksvriendelijk gecombineerd kunnen worden). Uniek is Picasaweb met de toepassing Picasa die op de eigen computer gedownload kan worden en waarmee de foto’s op de computer zowel bewerkt, georganiseerd als met internet gesynchroniseerd kunnen worden. En dan zijn er nog wat verschillen qua aantal albums en foto’s per albums en of die quota al dan niet aan enige termijn zijn gebonden. Ook is Picasaweb bij uitbreiding wat voordeliger dan Flickr, die meteen een pro-account aanbiedt. Terwijl verwacht mag worden dat Yahoo niet alleen veel minder nieuwe ontwikkelingen zal aanleveren, maar wellicht zelfs met toepassingen zal stoppen. (En dit laatste werd eind december 2010 bewaarheid, gelet op de aankondiging dat o.a. de zoekmachine Altavista uit de lucht gehaald zou worden). Bij dit alles moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat geen der partijen stil zit en vaak naar elkaar kijken bij hun verdere ontwikkelingen.

Alles overwegende hebben wij dus voor Picasaweb gekozen. Dat onze objectieve benadering daartoe leidde verbaasde ons eigenlijk, aangezien de archiefwereld nogal massaal voor Flickr gekozen lijkt te hebben, zo leert ook de site www.23-archiefdingen.nl. Wat op die site echter opvalt is dat de aanbeveling om met Flickr te werken, op 3 juli 2009 is geschreven, dus ruim een jaar eerder dan het moment waarop wij zelf een keus gemaakt hebben – die termijn zou dus kunnen meespelen. En ook dat weliswaar wordt verwezen naar andere sites die beeldverzamelingen onderhouden – i.c. MijnAlbumPicasaweb en Zoom – en dat daarbij ook wordt gemeld dat je die met Flickr kunt vergelijken, maar dat niet wordt aangegeven op grond van welke overwegingen voor Flicker is gekozen, tenzij de verwijzing naar de evaluatie van de ervaringen met (uitsluitend) Flickr van The Library of Congress uit oktober 2008 als zodanig opgevat moet worden. Op de Hollanddag 2010 (van de Historische Vereniging Holland), gehouden in het Haagse Gemeentearchief, hebben wij tijdens de workshop Flickr dan ook gevraagd of er destijds of recent een vergelijkend onderzoek tussen Flickr en Picasaweb is gedaan of dat er op z’n minst ergens overwegingen staan op grond waarvan voor Flickr is gekozen. Zo’n onderzoek blijkt er inderdaad niet te zijn en evenmin is ergens een onderbouwing te vinden. De docente, een deskundige op het gebied van databanken, gaf als voorkeur voor Flickr dat daar met groepen gewerkt kan worden en bij Picasaweb niet, maar zij gaf daarbij aan dat zij eigenlijk niet zoveel afweet van Picasaweb. Onverminderd de prettige en interessante workshop Flickr heeft dit niet tot argumenten geleid op grond waarvan wij onze keuze voor Picasaweb zouden moeten veranderen.

Achteraf gezien blijkt júist de commerciële instelling van Google spelbreker. Want half 2016 is Google gestopt met het onderhoud van Picasaweb. Het bestaande materiaal werd wel openbaar op Google Archive beschikbaar gehouden (zij het niet in de indeling zoals destijds door ons was gekozen), maar het is niet meer te wijzigen of aan te vullen. Maar ondanks de belofte om Archive beschikbaar te houden, is Google per april 2019 begonnen om deze opslag te ontmantelen. Het alternatief Google Photos is geen alternatief aangezien dat van elke bezoeker het e-mailadres wil hebben …

Maar ook Flickr is niet meer zo’n goede keus. Want ingaande 9 januari 2019 kunnen slechts 1.000 afbeeldingen gratis gedeeld worden en als het er méér zijn dan kost dat $ 49,99 per jaar. Terwijl wij nu juist proberen om onze website en het beschikbare beeldmateriaal juist onbeperkt en daarom juist zonder kosten beschikbaar te houden.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om al het beeldmateriaal op de website van WordPress.com te zetten. In de verwachting dat hiermee het probleem is opgelost.

DE RELATIE MET METAZOEKEN

Tegen de achtergrond van genoemde wereldspelers is het willen verzamelen van foto’s van het schiereiland Katendrecht niet bepaald spectaculair. Toch blijkt dit veel ambitieuzer dan dat dit op het eerste gezicht lijkt. Want zelfs de foto’s die in openbare en min of meer openbare verzamelingen zijn opgeslagen, blijken niet met een enkelvoudige of zelfs maar eenduidige zoekopdracht te vinden te zijn. Algemene zoekmachines als Google of Yahoo kunnen namelijk wel binnen allerlei sites zoeken, maar niet de diepte in als een verzameling een eigen ingang heeft. Archiefgerichte zoekmachines zoals Thematis of   ‘Geschiedenis van Zuid-Holland‘ kunnen dat wel, maar daar moet dan wel het nodige voor geprogrammeerd worden en het vergt daarnaast ook nog eens structureel handwerk en dat alles brengt fikse (ook structurele) kosten met zich mee. Vandaar dat genoemde archiefgerichte zoekmachines momenteel maar een beperkt aantal zoekmachines aankunnen, waaronder gelukkig het Nationaal Archief en het Rotterdams Gemeentearchief. Maar materiaal uit diverse andere verzamelingen zoals bijvoorbeeld Rotterdam van Toen van Leo van Hoek of het materiaal van het blad De Oud Rotterdammer worden op die manier niet bereikt. En gelet op de daartoe benodigde inspanningen en financiën is de kans ook niet erg groot dat dit snel zal gebeuren. Alhoewel qua orde van grootte natuurlijk niet vergelijkbaar is het in dit verband goed om te weten dat het landelijk digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst een budget van 154 miljoen euro voor een periode van zeven jaar ter beschikking heeft …

Er is dus veel incidenteel en structureel geld en desondanks ook nog eens structureel handwerk nodig om de diverse verzamelingen via één metazoeksysteem te kunnen benaderen en te actualiseren. Wat ons betreft leidt het verschil in schaalgrootte tot een totaal andere oplossing. Want zo groot is Katendrecht nu ook weer niet (geweest) en zeker het wat oudere historisch materiaal is dusdanig beperkt dat het veel complexer en duurder is om daar ‘een systeem’ voor te ontwikkelen dan alles per verzameling afzonderlijk op te sporen, te beschrijven en stuk voor stuk (mits toegestaan – maar gelet op onze argumentatie vertrouwen wij daar best wel op) zichtbaar te maken. Na een aantal maanden allerlei verzamelingen en zoekmachines te hebben bekeken; na ons verdiept te hebben in allerhande literatuur; na mondeling en schriftelijk overleg met diverse webmasters, webredacteuren, programmeurs en andere deskundigen; na de nodige aannames en berekeningen; na dit alles was onze conclusie dat we ons doel dus met behulp van een openbaar toegankelijke beeldverzameling zouden kunnen realiseren: simpel, tijdrovend, maar met uitermate weinig kosten en bovendien zeer resultaatgericht. En omdat dit allemaal vrijwilligerswerk is gaat het nog lukken ook.

Omdat Picasaweb niet alleen binnen de titel (van het album) maar ook – an sich heel handig! – binnen de omschrijving van het opgeslagen beeldmateriaal zoekt, kan daardoor bij ‘gewoon’ zoeken gebeuren dat het gezochte materiaal een aantal keren verschijnt. Om dat zo veel als mogelijk te voorkomen, hebben wij op de pagina de wijze van indexeren uitgewerkt. Allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het een keer doordacht, uitgeprobeerd en uitgeschreven hebben. Passend bij deze opzet is daarom ook gekozen voor een uitermate eenvoudige aanpak. Een aanpak die het bovendien mogelijk maakt om ook in de toekomst zoveel mogelijk correcties en/of aanvullend handwerk te vermijden. En die bovendien los van een begeleidende internetsite de gezochte informatie kan leveren (mits uiteraard toegankelijk gemaakt).

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s