stoomschip Rotterdam

De ss Rotterdam is weliswaar niet op Katendrecht gebouwd (maar bij de RDM op Heijplaat), maar ligt er wel. En is ook nog eens meer dan 50 jaar oud. Vandaar ook aandacht voor dit object (want het is immers geen gebouw; maar het is ook geen schip meer, want het voldoet niet meer aan de SOLAS (= Safety of Life at Sea) rules en mag dus niet meer varen). Bovendien is het een ‘drijvend monument’, dat ook meedoet aan de Open Monumentendag Rotterdam (zie bijvoorbeeld het programma 10 september 2011).

 • Derde Katendrechtsehoofd 25, 3072 AM Rotterdam
 • site: www.opderotterdam.nl  
 • zie ook het nieuwsbrief archief  
 • click hier voor wat fotootjes  
 • Zie ook: Katendrecht Journaal 2009 deel 2  
 • Zie ook: Katendrecht Journaal 2009 deel 3 
 • Zie ook: Katendrecht Journaal 2009 deel 6 
 • Zie ook: Katendrecht Journaal 2009 Jaaroverzicht 
 • Zie ook   de site van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam
  Persconferentie op 16 december 2009. V.l.n.r. Lucas Petit (eigenaar-directeur van Hoscom, dat ook het Cruise Hotel en de Cruise Dinners exploiteert), Henk Kroneberg (directeur On Board On Shore), Paul Nas (stuurt namens de ROC’s Albeda en Zadkine het multidisciplinair leerobject aan), Onno van den Brink (directeur Rederij De Rotterdam sinds voorjaar 2009) en Willem Smit (algemeen directeur De Rotterdam sinds 2 maart 2009 – ondertussen vervangen door Mai Elmar). Niet op de foto staat Marjolijn Stassen (sinds 1 oktober 2009 de directeur Sales &Marketing van het schip BV De Rotterdam – ondertussen uit dienst). 
  Click op de reportage van TV Rijnmond voor een indruk van de persconferentie.

  De komst van het stoomschip Rotterdam houdt de gemoederen al vele jaren bezig. Al in 1997 – click hier – overwoog de gemeente Rotterdam het schip zélf aan te kopen. Terwijl de meerderheid van de gemeenteraad daar wel voor voelde, is uiteindelijk besloten om het níet te doen. Uitgebreid onderzoek leerde dat slechts als een zeer grote financieel onrendabele top afgeschreven zou worden, de exploitatie van het schip (en dan nog in beperkte vorm) haalbaar was – dat verhield zich niet tot de gemeentelijke prioriteiten. Het schip werd dus door de Holland-America Line verkocht aan Premier Cruises, die daarop failliet ging. Na diverse bijna-kopers kwam het schip vervolgens in handen van Joep van den Nieuwenhuyzen, die daarop eveneens failliet ging. Vanwege een opmerkelijke verwevenheid kwam daardoor het schip opeens in handen van de gemeente Rotterdam, i.c het (toen nog) gemeentelijk Havenbedrijf. De gemeente verkocht het vervolgens aan Woonbron. Door al deze transacties kreeg Woonbron het schip in handen voor een prijs die aanzienlijk lager lag dan waarvoor de HAL het schip destijds aanbood: nu ruwweg de schrootprijs (en dat dan nog als schroot waarin nog asbest verwerkt is).De woningcorporatie Woonbron zag mogelijkheden in het schip, maar zag het tevens als een bijdrage aan de Rotterdamse samenleving. De ss Rotterdam ‘weer terug’; iets voor alle Rotterdammers om trots op te zijn; met hotel-, restaurant- en congresfaciliteiten goed voor de lokale economie en werkgelegenheid; en een bijdrage aan het cultureel erfgoed (en dat was natuurlijk ook helemaal in het straatje van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam). Zo’n project is natuurlijk niet niks. Met een oorspronkelijke capaciteit van meer dan 2.200 slaapplaatsen is zo’n schip niets minder dan een klein dorp, met een omvang van ruwweg 60% van Katendrecht. Kijk maar hoe lang het duurt om hier en daar op de Kaap huizen af te breken en nieuwbouw te plegen en dan wordt je aanzienlijk milder over steeds weer die vertragingen op het schip. Bovendien is een schip tóch wat anders dan ‘gewoon’ bouwen: álles is afwijkend, van de maatvoering tot en met de regelgeving. Ooit door Woonbron begroot op 6 miljoen euro, werd het uiteindelijk toch een stuk duurder (en inclusief alle bijdragen, ook van voorgangers van Woonbron, hebben we het dus over 300 miljoen. Overigens heeft Woonbron ingaande 2011 het schip voor nog slechts 81 miljoen als boekwaarde opgenomen, zodat de rest – terecht – is afgeboekt. En over (het gebroken) jaar 2010 was er nog een exploitatietekort van 5,3 miljoen euro. Zodat er weer een nieuwe directeur – Mai Elmar – is aangesteld om schoon schip te maken en het schip voor de toekomst drijvend te houden). Voor tot exploitatie overgegaan kon worden diende er ook bewezen te worden dat het schip veilig is én dat men met calaimiteiten kan omgaan. Na de geslaagde grote ontruimingsoefening op 17 december 2009 kwam er het ‘go’. En dankzij de vele vrijwilligers is het voor de bezoeker nu een genoegen om het schip te bekijken. Zie hier een interview met een van de schiphostesses, Marijke, in Wijkkrant De Kaap.Het schip is ondertussen ook echt van Katendrecht. Nog lang voor De Rotterdam afgemeerd was had de toenmalig directeur al aan de KBO de toezegging gedaan dat er ieder jaar voor de bewoners van Katendrecht een gratis evenement op het schip zou zijn. Die toezegging werd in 2009 gestand gedaan: als ‘naaste buur’ zouden de Katendrechters het schip al vóór de opening kunen bezoeken. Dat gebeurde op 28, 29 en 30 december. Zie hier een interview van enkele bewoners vóór dat dit ging gebeuren. Het waren drie relaxte en goed verzorgde dagen. Jammer dat een van ‘onze’ bezoekers op de 30ste zo nodig een brandende sigaret bij de rookmelder moest houden. (Het goede nieuws is overigens dat ook deze niet-geplande ontruiming ook weer in alle rust en binnen de gestelde tijd verliep). Op 16 januari 2010 kwamen Albeda en Zadkine. Op 30 januari 2010 waren de donateurs van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam te gast en op 31 januari 2010 de leden van De Lijn: de oud-opvarenden van de HAL. Overigens is ingaande 15 februari 2010 ook het achterdek voor iedereen zonder extra kosten toegankelijk (en trouwens ook de pinautomaat enige dekken lager). Natuurlijk wél in de verwachting dat bezoekers dan het nodige zullen verteren, terwijl er vanzelfsprekend ook voor de rondleiding betaald moet worden. En op 29 maart 2010 ontving De Rotterdam BV officieel de Ecabo erkenning als leerbedrijf voor de sector beveiliging. Dit in het kader van de eigen beveiligingsdienst Safety On Site en het ontwikkelde complete opleidingsplan, waarbij plek is voor 60 tot 90 stageplaatsen per jaar. Begin 2010 werd De Rotterdam opníeuw geplaagd door tegenslag. Het blijkt dat de asbestsanering in Gibraltar dusdanig ondeugdelijk is uitgevoerd dat vrijwilligers en stagiaires die daarna meehielpen bij de opbouw, aan een veel te hoge dosering asbestdeeltjes zijn blootgesteld. Bovendien ligt er een (niet specifiek op het schip gericht) concept advies van de Gezondheidsraad over asbest. TV Rijnmond trekt die oude situatie door naar het heden en kwam met een serie onder de onaangename titel ‘Het schip dat nooit thuis had mogen komen’. Click op de datum om de uitzending te zien: 5-1 6-1 7-1 en 8-1. Het leek wel of TV Rijnmond erop uit is om de kans op een zelfs nog maar enigermate kostendekkende exploitatie van het schip nog vóór de opening op 15 februari de grond in te boren … Maar datzelfde TV Rijnmond heeft –click hier – mooie beelden van de openingBijzonder is wel dat na alle kritiek op het project en de inderdaad enorme overschrijding van het budget, op 11 februari 2010 een rapport met toch wel een positief geluid is gepresenteerd. De SEV, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, becijfert in hun De maatschappelijke effecten van De Rotterdam: geordend en beschouwd‘ dat de maatschappelijke en economische opbrengsten van het schip in de tien daaropvolgende jaren zullen komen op een bedrag van 111 tot 181 miljoen euro. Het bedrag is opgebouwd uit extra bestedingen (vanwege het bezoek aan de stad) in de stad, de toename van de werkgelegenheid alsmede de stijging van de vastgoedwaarde op Katendrecht en in Rotterdam. Click hier voor het complete rapport (en ingaande pagina 21 worden de effecten voor Katendrecht en Rotterdam Zuid beschreven, inclusief de waardestijging van de woningen op de Kaap). Daarnaast zijn er natuurlijk diverse oplossingen om meer geld te genereren, zoals bijvoorbeeld met een Club van Duizend zoals ooit ook geïntroduceerd ten behoeve van het historisch VOC-schip De Delft. Een stevige analyse maakte Brandpunt najaar 2012 met de documentaire ‘ss Rotterdam: 6 miljoen wordt kwart miljard’De moeizame periode kon eindelijk worden afgesloten toen in najaar 2012 overeenstemming werd bereikt over de verkoop van het schip. Er waren, na de afwaardering met meer dan 200 miljoen, best veel gegadigden, van kopers uit het Midden-Oosten die het daar als hotelschip wilden neerleggen tot en met Hennie van der Most die er een pretpark van wilde maken (en overigens gebeurt dat laatste nu schuin er tegenover, in de oude elektriciteitscentrale). De nieuwe eigenaar is WestCord Hotels, die het voor € 29,9 miljoen heeft gekocht; op 12 juni 2013 vond de overdracht plaats. WestCord is een sinds 1968 bestaand Nederlands familiebedrijf van Harry & Jennifer Westers met 14 hotels, waaronder Hotel New York in Rotterdam op de Wilhelminapier, vlakbij het schip. En door deze transactie blijft de ss Rotterdam ook voor de stad behouden en, zo verzekerde directeur Harry Westers nog maar eens, daarmee ook voor alle huidige en toekomstige bezoekers. Het is uitermate positief dat met deze overdracht de smoezelige (met Joep van den Nieuwenhuijzen) en geldverslindende (met Woonbron) periode achter ons ligt en dat daarom ook verfente tegenstanders van het schip dit drijvend monument eindelijk op waarde mogen schatten. En natúúrlijk – want succes heeft vele vaders – duiken door de tijd heen allerhande figuren op die om het hardst roepen dat hij toch wel degene is die ervoor gezorgd heeft dat de bal is gaan rollen en het schip nu in de Maashaven ligt, bewaard voor Rotterdam. Terwijl juist degenen die dat roepen, beter moeten weten … Want degenen die er écht voor gezorgd hebben dat het schip van de sloop werd gered waren de bestuursleden van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam.Wat nu nog rest is de formele status van dit ‘varend monument’. Want terwijl het voor onroerend goed bij wet is geregeld, geldt dit niet voor schepen. Ooit heeft toenmalig burgemeester Opstelten nog een poging in ‘Den Haag’ gedaan om hetzij ‘de Rotterdam’ onder deze wet te brengen, hetzij voor het schip een uitzonderingspositie mogelijk te maken. Maar dat is toen niet gelukt.
  Het schip werd in 2011 zelfs niet in het concept programma van de Open Monumentendag Rotterdam onder het kopje ‘maritiem erfgoed’ gebracht, zoals bijvoorbeeld wél met het Havenmuseum gebeurde. Pas na interventie van onze Stichting Historisch Katendrecht werd hiermee ingestemd (en anno 2014 is het schip zelfs een prominente trekpleister binnen genoemde monumentendag).
  De VVD heeft (bij monde van raadslid Maarten van de Donk) ondertussen zelfs het voorstel gedaan dat het schip op de werelderfgoed van Unesco moet komen. Zodat het voor de hand ligt dat het benoemen tot gemeentelijk monument van Rotterdam dan binnen afzienbare termijn gerealiseerd moet kunnen zijn …
 • DE ROTTERDAM (# 5) IN CIJFERS

  in en uit de vaart
  sinds 1947 planvorming
  op 21 januari 1953 ondertekening van de contracten
  feitelijke bouw tussen 1956 en 1959
  oplevering in 1959
  uit de vaart bij de HAL in 1997
  afmetingen
  228,12 m lang
    28,65 m breed
    13,00 m hoog vanaf waterlijn tot aan promenadedeck
    30,00 m hoog vanaf waterlijn tot observation deck (= bovenste dek)
    41,00 m hoog vanaf waterlijn tot aan top rookuitlaten
    51,00 m hoog vanaf waterlijn tot aan top radarmast
      9,00 m diep = contractdiepte 11,65 m = constructiediepte 12,45 m
  oorspronkelijke capaciteit
  tussen de 1.114 en 1.456 passagiers
  ruwweg 776 bemanningsleden
  ongeveer 1.000 hutten en totaal ongeveer 2.000 slaapplaatsen
  huidige capaciteit
  583 parkeerplaatsen
  257 hotelkamers
  31 business board rooms
  20 vergaderkamers
  14 zalen
      6 winkeltjes
      2 restaurants
  3 bars
  1 theater
  Daarmee is zo’n 40.000 m2 van het schip weer toegankelijk. Naar schatting kan nog zo’n 5.000 tot 10.000 m2 toegankelijk gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld het 
  zwembad.
  FUNCTIONALITEITDe bedoeling is dat het schip jaarlijks 625.000 bezoekers zal trekken. Die bezoekers bestaan voor ruwweg de helft uit hotelgasten, zakenmensen, restaurantbezoekers en congresgangers en voor de andere helft uit dagjesmensen en theaterpubliek. Daartoe werkt De Rotterdam BV nauw samen met publieke, sociale en commerciële partners. Het Albeda College en ROC Zadkine verzorgen de multidisciplinaire leerwerkplekken: jaarlijks ten behoeve van zo’n 450 leerlingen. On Board On Shore (Jaarbeurs Catering Services) beheert het theater en de conferentie- en banquetfuncties. Hoscom exploiteert het hotel en diverse restaurants, waaronder de nu al befaamde Club Room. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Spido, die in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van toerisme aan boord. En daar blijft het niet bij, want als er interessante activiteiten op het schip bij kunnen komen, dan zijn daar altijd mogelijkheden voor. Zo wil bijvoorbeeld topkok Herman den Blijker zijn visrestaurant op de Wilhelminapier uitbreiden met een terras … op de Rotterdam.Het Jaarverslag over 2010 levert – waarbij we ons moeten realiseren dat het schip pas écht half februari voor het publiek werd opengesteld – de volgende cijfers:
  260.000 restaurantbezoekers;
  60.000 hotelgasten;
  110.000 congresgangers;
  142.000 rondleidingen.
  Zodat er, rekening houdend met dubbeltellingen, het (gebroken) eerste jaar bij elkaar zo’n 450.000 á 500.000 bezoekers op het schip zijn geweest.

  Geen bezoekers zonder hinder. Vandaar dat er allerhande verkeersmaatregelen zijn getroffen. En qua geluidhinder zal het merendeel van de activiteiten zich bínnen het schip afspelen. En voor activiteiten in de buitenlucht is een vergunning afgegeven die, als het ons correct ter ore is gekomen, inhoudt dat er dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur maximaal 50 dB(A) aan geluid mag worden geproduceerd. Dat is qua geluidsniveau ten opzichte van de omwonenden zeker niet onredelijk.

  Het verslag van de bewonersinformatieavond van 21 november 2005 geeft een aardige indruk van de destijds bestaande plannen. De beslissing om het schip bij Katendrecht af te meren werd overigens op 29 april 2004 door Burgemeester & Wethouders genomen. 

  [weer terug naar boven]

   

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s