Tolhuislaan

   click hier voor beeldmateriaal

postcode: 3072 LL + LP

Tolhuislaan-1936- foto collectie KBO

Tolhuislaan 1936 (© Katendrechtse Bewonersorganisatie KBO).

herkomst naam: Het Gemeentearchief meldt dat de laan zo genoemd is naar het voormalige Tolhuys dat daar ter plaatste aan de Dordtsestraatweg of Oudeweg stond. Benoemingsbesluit B&W: 11 december 1900. Daarvóór heette deze laan de Smalle Hilledijk.

In de Adresboeken 1902 en 1903 onder ‘Tohuislaan’ staat vermeld: “Onbewoond”. Pas in 1904 is er weer informatie, waarbij er slechts sprake is van twee huisnummers. Dat klopt, want in die periode is de Tolhuislaan in belangrijke mate afgebroken en daarna weer opgebouwd. Zo staat er bijvoorbeeld in het Adresboek 1905 bij de huisnummers 25-33 en 79-85 “in aanbouw”. Het is dus zeker niet uitgesloten dat de huisnummering van vóór en ná 1903 niet geheel of zelfs geheel niet correspondeert.
En in 1910 blijken er letters aan de huisnummers te zijn toegevoegd. Maar gelet op de bewoners zijn ook nog eens huizen hernummerd. Zodat we dit eerst uitzoeken en de sortering aanpassen voordat we verder gaan met de adresboeken van 1911 e.v.

De Tolhuisstraat is de grens tussen westwaarts de Tolhuislaan en oostwaarts de Brede Hilledijk.

oude en bestaande vestigingen (TB 1915 + ABC)
(nb: de adresboeken met daarin Katendrecht omvatten
1895 t/m 1928 plus 1931 en 1932 en 1939);
(nb: de ‘ij’ en ‘y’ worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt):

??    = Beppy’s Place
(en daarna werd het Europa Bar)
??    = Casporie – bar
Tolhuislaan hoek Rechthuisstraat
daarna een Noorse bar
daarna Wilfri
??    = Embroek, A – café
zat omstreeks 1915 op de Katendrechtsestraat 74-B
??    = Europa Bar
??    = Kar-Hoo
Tolhuislaan hoek Sumatraweg
??    = Nieuw Amsterdam ?
??    = Noorse bar
??    = Pilot Bar
(Tolhuislaan hoek Tolhuisstraat,
tegenover Café De Groot)
??    = Rheingold Bar
(en daarna werd het achtereenvolgens
Casporie, een Noorse bar en Wilfri
– Tolhuislaan hoek Rechthuisstraat)
??    = Smous – café
(en daarna werd het achtereenvolgens
Beppy’s Place en Europa Bar)
??    = Wilfri
Tolhuislaan hoek Rechthuisstraat

TOLHUISLAAN EVEN (= OOSTZIJDE)

  4    = J.J.Ninaber, notaris (AB 1900 + 1901)

12    = @ nu Karwei
bouwjaar 1958 – 2.039 m2 (BAG-viewer 2011)

24    = A.Vermaat, koopman / particulier (AB 1900 + 1901)
= J.Kruidenier, particulier (AB 1901)

26    = J.Dura, particulier (AB 1901)

28    = T. den Ouden, koffiehuishouder (AB 1900)
= F. den Ouden, koffiehuishouder (AB 1901)
= H.Lamberts, werkman (AB 1900)
= P. de Wit, ketelmakersknecht (AB 1901)

30/1 = W. van den Dobbelsteen, werkman (AB 1900 + 1901)
= J. de Bruin, molenaar (AB 1900)
= J.E.H.Rijkee, werkman (AB 1900)
= J.Mastenbroek, werkman (AB 1901)

32    = J.Leenheer, boekhouder (AB 1900 + 1901)

34    = bijkantoor Spaarbank (AB 1900 + 1901)

36    = H.J.Roost, broodbakker (AB 1900 + 1901)

38    = P. de Hoop, werkman / snoepnering (AB 1900 + 1901)

40    = J.Blom, portier (AB 1900 + 1901)

42    = weduwe O. den Ouden-van Wingerden, particuliere
(AB 1900 + 1901)
= E.J. den Ouden, kantoorbediende (AB 1901)

44    = W.Kievits, tapper (AB 1900 + 1901)

46    = W.Kievits, tapper (AB 1900)
= smederij van M.Nieuwland (AB 1900)

48    = G. van der Steen, winkelier / in kruidenierswaren
(AB 1900 + 1901)
= M.Nieuwland, smid (AB 1900 + 1901)
= J.Kruidenier, sjouwer (AB 1901)
= D. van Es, sjouwer (AB 1901)

50    = G. de Koning, broodbakker (AB 1900 + 1901)
= weduwe C.Bennick-van der Steen, particuliere (AB 1900 + 1901)
= C.Nooteboom, werkman / arbeider (AB 1900 + 1901)
= F.Polman, schippersknecht (AB 1901)

52/1 = M.Groenewoud, werkman / bootwerker (AB 1900 + 1901)
52/2 = D. de Haan, opperman (AB 1900)
= P.Lems, los werkman (AB 1901)
52/3 = C.Mastenbroek, werkman (AB 1900 + 1901)
52/4 = T. van den Berg, visscher (AB 1900)

54    = A. van den Berg, werkman (AB 1900)

56    = G.Leentvaar, opperman (AB 1900 + 1901)
= A. van den Berg, bootwerker (AB 1901)
= A. van den Berg, dokwerker (AB 1901)

58    = A.Groeneboom, stalhouder (AB 1900)
= J. van der Zweth, in ijzerwaren (AB 1901)
58/a = N.Vermaat, smidsknecht (AB 1900 + 1901)
58/a = pakhuis van J. van der Zweth (AB 1901)
58/4 = T. van den Berg, visscher (AB 1900 + 1901)

60    = weduwe A. van Vliet-Nobel, particuliere (AB 1900 + 1901)

62/1 = weduwe A.Kruithof-van den Hoonaard, particuliere
(AB 1900 + 1901)
62/2 = D.Berkhout, particuliere (AB 1900)
62/2 = J.Verduijn, werkman (AB 1901)
62/3 = A.Geul, kleermaker (AB 1900)
62/4 = weduwe J.Kamp-van der Linden, particuliere (AB 1901)

66    = H.Verhagen, particulier (AB 1900)
66    = weduwe H.Verhagen-van Niel, particuliere (AB 1901)

68    = J.A.Lagendijk, werkman / stadswerker (AB 1900 + 1901)

72/1 = weduwe W.Ottevanger (AB 1900)
72/1= L.Aubroeck, dekknecht (AB 1901)
72/2 = C. van Riel, bootwerker / snoepnering (AB 1900 + 1901)
72/3 = K. ter Horst van Delden, schippersknecht (AB 1900 + 1901)
72/4 = G.N.Zielstra, bootwerker / werkman (AB 1900 + 1901)
72/5 = W.C.Baris, bootwerker / fabriekswerker (AB 1900 + 1901)

74   = D.Commijs, bootwerker / ijzerwerker (AB 1900 + 1901)

76   = weduwe C. van der Burg-Bleydorp, winkelierster /
koopvrouw (AB 1900 + 1901)

78/1 = J.P.Zielstra, werkman (AB 1900)
78/2 = W.Schouten, naaister (AB 1900)
78/3 = H. den Hollander, werkman (AB 1900)

80    = J. van der Zweth, winkelier (AB 1900)

82    = J. van der Zweth, winkelier (AB 1900)

84    = D.Verstoep, werkman (AB 1900)

86    = –

TOLHUISLAAN ONEVEN (= WESTZIJDE)

Tolhuislaan hoek Tolhuisstraat
1     = Hartmann Distel., bierhuis (AB 1904)
= Timm, J.H.H., koffiehuishouder (AB 1905 t/m 1909)
= Ooms, D., ketelmaker (AB 1906)
1-A = Bussing, A., koffiehuishouder (AB 1910)
= Hulst, P.W. van, bestelkantoor (AB 1911)
= Hansen, W., koffiehuishouder (AB 1911)
= Café Nardus – J.C. – de Groot – TB 1950
1-B = Hansen, W., koffiehuishouder (AB 1911)
1-B = Barzilay, A.H., koopman (AB 1911)

   3     = Vink, J., bootwerker (AB 1906 + 1907)
= Godfliet, wed. H., particuliere (AB 1906 t/m 1908)
= Estié, K., schilder (AB 1906)
= Verburg, bootwerker (AB 1906)
= Balkensteijn, W., bootwerker (AB 1906 t/m 1909)
= Kooy, wed. C., particuliere (AB 1908)
= Alblas, H.C., pakhuis (AB 1909)
3-A = Godfliet-van der Panne, wed. H, particuliere (AB 1911)
= leer, G., varensgezel (AB 1911)
3-B = Barzilay, J., koopman (AB 1910 + 1911)
= Vroegop, A., los werkman (AB 1911)
3-C = Alblas, H.C., pakhuis (AB 1910)
= Goedendorp, A., pakhuis (AB 1911)

   5     = Visser, G., bootwerker (AB 1906)
= Verloop, D., bootwerker / kapitein (AB 1906 t/m 1908)
= Munnik, W. van der, scheepmaker / scheeps-
timmerman (AB 1907 + AB 1909)
= Velthuizen, A., Schipper (AB 1907)
= Haas, F., los werkman (AB 1908)
= Barzilay, J., pakhuis (AB 1909)
5-A = Barzilay, J., koopman (AB 1910 + 1911)
5-B = Munnik, W. van der, scheepstimmerman (AB 1910)
= Balkensteyn, W., bootwerker (AB 1910)

   7     = Politiepost 5e afdeeling (AB 1904 t/m 1909)
= Fokkens, B, majoor / hoofdagent van de politie
(AB 1904 t/m 1907)
= Smit, A., hoofdagent van de politie (AB 1904)
= Hijna, P.M., hoofdagent / adjudant van de politie
(AB 1905 t/m 1909)
= Barkhuizen, L., hoofdagent / adjudant van politie
(AB 1908 + 1909)
7-B = Politiepost 5e afdeeling (AB 1910)
7-B = Politiebureau (TB 1915)
7     = H.A.Slikkerveer (TB 1950)
grooth. in glas, porcelein en aardewerk

   9     = Bewaarschool (AB 1905 t/m 1907)
= Roobol, A.E., hoofd Bewaarschool (AB 1905 t/m 1907)
= Hoogendijk, R., particulier (AB 1906 + 1907)
= Brommer, T., los werkman (AB 1906)
= Baas, J., bootwerker (AB 1906 + 1907)
= Eben-Haëzer, lokaal (AB 1906 t/m 1909)
= Buijs, W.F., bootwerker (AB 1908)
= Hoogendijk, R., particuliere (AB 1908)
9-A = Politiepost 5e afdeeling (AB 1910)

 11     = Wit, H.P. de, winkelier / varensgezel (AB 1905 t/m 1908)
= Hoven, P. van, machinist / conducteur veerdienst
(AB 1906 t/m 1909)
= Roon, H. van, timmerman (AB 1907 t/m 1909)
= Boer, A. den, in kruidenierswaren (AB 1909)
11-A = Roon, H. van, timmerman (AB 1910)
= Hoven, P. van, condusteur veerdienst (AB 1910)
11-B = Excelsior, roeivereniging (AB 1910)
= Damman, C.H., roeier (AB 1910)
= Boer, A. den, in kruidenierswaren (AB 1910)
11     = Excelsior NV – ijzer, metaal en grondstoffen (TB 1950)
directeur A.W.Barzilay

  13     = Swarttouw, C., pakhuis (AB 1905 t/m 1907)
= Rensee, N.C., los werkman (AB 1906)
= Touw, D.J., particulier (AB 1906 + 1907)
= Dijkstra, R., zeeman (AB 1907)
= Froomer, wed. P., particuliere (AB 1908)
= Wit, H.P. de, timmerman / varensgezel (AB 1908 + 1909)
= Hoven, P. van, wasch- en strijkinrichting (AB 1909)
= Smidt, K., particulier (AB 1909)
13-A = Hoven, P. van, wasch- en strijkinrichting (AB 1910)
13-B = Jong, D. de, baas (AB 1910)
= Smidt, K. de, particulier (AB 1910)
13     = A.W.Barzilay – woonhuis dir. NV Excelsior (TB 1950)
ijzer-, metaal- en grondstoffenhandel
(maar andere bronnen melden dat de directeur
in Voorburg woonde)
13     = F.W.E.Roerade – woonhuis dir. Roerade (TB 1950)

  15     = Hanuschke, wed. E., bierhuishoudster (AB 1905)
= Naaktgeboren, C., sigarenwinkel (AB 1906 + 1907)
= Luik, W. van, roeier (AB 1906 + 1907)
= Wilde, L. de, conducteur veerdienst (AB 1906 t/m 1909)
= Spek, A.C., winkelier in sigaren (AB 1908 + 1909)
= Rook, N., machinist (AB 1908 + 1909)
15-A = Woudstra, M., los werkman (AB 1910)
= Wilde, L. de, conducteur veerdienst (AB 1910)
15-B = Spek, A.C., in sigaren (AB 1910)

17     = Sinderen, L. van, werkman en winkelier (AB 1906 + 1907)
= Steenbergen, P., los werkman / varensgezel (AB 1906 t/m 1909)
= Heerebout, A., bootwerker (AB 1906 t/m 1909)
= Engelschor, O., schoenwinkelier (AB 1908 + 1909)
17-A = Steenbergen, P., varensgezel (AB 1910)
= Heerebout, A., bootwerker (AB 1910)
17-B = Engelschor, O., schoenwinkel (AB 1910)

19     = Edel, P., bootwerker (AB 1906)
= Wit, J. de, ketelmaker (AB 1906 t/m 1909)
= wachtlokaal ‘Voorwaarts’ (AB 1906)
= Stam, G., los werkman (AB 1907)
= Stam, J., schoenmaker (AB 1907)
= Meijwes, A., koffiehuishouder – Rechthuislaan
(AB 1907 t/m 1909)
= Smidt, A.W., bootwerker (AB 1908)
19-A = Bellinga, J.T., vergaderlokaal (AB 1910)
19-B = Wit, J. de, ketelmaker (AB 1910)

  21     = Algem. Haven Arb. Ver., wachtlokaal
‘Voorwaarts’ (AB 1905 + 1906)
           = Boutkan, conciërge – Rechthuislaan (AB 1905)
= Arend, I., koffiehuishouder (AB 1906)
= Barendregt, W., los werkman – Rechthuislaan (AB 1906)
= Meijwes, A., koffiehuishouder – Rechthuislaan
(AB 1907 t/m 1909)
21-A = Bellinga, T.J., koffiehuishouder / logementhouder (AB 1910)
21-B = Bellinga, T.J., koffiehuishouder / logementhouder (AB 1910)
= Café J.J.Bellinga (TB 1915)
21     = Café De Nord
21     = Café J. de Bok (TB 1950)

Tolhuislaan hoek Rechthuislaan
23     = Boutkan, L., koffiehuishouder (AB 1910)
23     = Café Nieuw Amsterdam
23     = de Knapsalon (Rechthuislaan 51)

  25-A = Overwijk Jr, H., in scheepsbenodigdheden (AB 1910)
25-B = Lakeman, J., bootwerker (AB 1910)
25-C = Monsma, M., bootwerker (AB 1910)


27     = Proest, J.H., bierhuishouder (AB 1905 + 1906)
= woonhuis H.Overwijk (mét telefoon) (TB 1915)
= Boutkan, L., koffiehuishouder (AB 1907 t/m 1909)
27-A = Khrisman, W., bootwerker (AB 1910)
27-B = Versteeg, K., kras bootwerker (AB 1910)
27-C = Spruit, J., bierbottelarij (AB 1910)

  29     = Zwaal, J.W. van der, mast-, blok- en pompmak.
(AB 1907 + 1908)
= Lakeman, J., bootwerker (AB 1907 t/m 1909)
= Monsma, M., los werkman / bootwerker (AB 1907 t/m 1909)
= Overwijk Jr, H., in scheepsbenodigdheden (AB 1909)
29-A = Spruit, J., bierbottelarij (AB 1910)
29-B = Spruit, B., bierverkoper (AB 1910)

  31     = Hoeksma, F., roeier (AB 1906)
= Eichhorn, P., metaaldraaier (AB 1906 + 1907)
= Hansen, W., los werkman (AB 1906)
= Burg, C. van der, in scheepsartikelem (AB 1906 + 1907)
= Mayer, A.M., controleur (AB 1907)
= Sinderen, L. van, bootwerker (AB 1908 + 1909)
= Versteeg, K., bootwerker (AB 1908 + 1909)
= Labrijn, bierhandel & min.w.fabrikant (AB 1908)
= Spruit, J., bierbottelarij (AB 1909)
31-A = Beijerkerk, G., bootwerker (AB 1910)
= Struis, T.N., roeier (AB 1910)
31-B = Hartaan, Joh. F., schildersknecht (AB 1910)
31     = J.Jongejan & Zn – schoenhandel (TB 1950)

  33     = Burg, V. van der, in scheepsartikelen (AB 1906 + 1907)
= Peters, R.N., hoofdagent van politie (AB 1906)
= Labrijn, bierhandel & min.w.fabrikant (AB 1908)
= Kok, C. de, vrijman (AB 1908)
= Water, B. de, botenbaas (AB 1908)
= Spruit, J., bierbottelarij (AB 1909)
= Spruit, B., bierverkoper (AB 1909)
= Onder de Linden, A., bootwerker (AB 1909)
33-A = Maat, P.J. van der, konstabel (AB 1910)
33-B = Waardenburg, W., in sigaren – Rechthuisstraat (AB 1910)
= Saxiona – café en logement – Moïse Smous
(uit Rusland, omstreeks 1930)
(zat ook op Rechthuislaan en
Tolhuislaan 57)
33-B = D.Zwaneveld – café (TB 1950)

  35     = Zee, H. van der, roeier en winkel (AB 1906)
= Reijerkerk, C., bootwerker (AB 1906 t/m 1909)
= Jong, J. de, bootwerkerk (AB 1906 + 1907)
= Peter, A., in sigaren (AB 1907)
= Struis, T.M., roeier (AB 1908 + 1909)
= Viettos, O., in sigaren – Rechthuisstraat (AB 1908)
= Wassenaar, J., schipper (AB 1909)
= Overwijk Jr, H., in scheepsbenodigdheden (AB 1909)
= Wed. M.J. de Min-Linders (TB 1950)
export bondedstores

  37     = Dijkstra, R., bierhuishouder – Rechthuisstraat (AB 1905)
= Ziegelsdorff, W.G., fotograaf – Rechthuisstraat
(AB 1906 + 1907)
= Maat, P.J. van der, konstabel – Rechthuisstraat (AB 1909)
37-A = J.Köller (woonhuis) (TB 1950)
directeur Fa Köller & Kooij – techn.werkpl. en rep.bedr.
37-B = M.W.Wetstein – aannemer (TB 1950)

  39     = Somers, J., los werkman (AB 1907 + 1908)
39-A = Hoogstad, P., in kruidenierswaren (AB 1910)
39     = motorstalling

  41     = Groenenboom, wed. A., particuliere (AB 1906 + 1907)
= Hansen, M., koopman (AB 1907)
= Hezik, H. van, winkelier (AB 1908)
= Tronk, J., los werkman (AB 1908)
= Hordijk, P., in kruidenierswaren (AB 1909)
= Pot, J., stalhouder (AB 1909)
= Lippe, G., bootwerker (AB 1909)
41-A = Lippe, G., bootwerker (AB 1910)
41-B = Pot, J., stalhouder & in hooi en stro (AB 1910)

  43     = weduwe A.Visker, in manufacturen (AB 1901)
= Smalen, A. van, bootwerker (AB 1906)
= Balen, H. van, koopman (AB 1906)
= Klapwijk, D., pakhuis (AB 1906 + 1907)
= Woudstra, M., los werkman (AB 1907)
= Doolaard, D., los werkman (AB 1907)
= Tintel, J., los werkman (AB 1908)
= Stok, T., particuliere (AB 1908)
= Pot, J., pakhuis (AB 1908)
= Fa Van Vliet & Van Nugteren (TB 1950)
personen- en goederenvervoer te water

  45     = H.Weijers Hz, winkelier (AB 1900 + 1901)

  47/1  = –
47/2  = L.Oubroek, werkman (AB 1900)
47/3  = –
47/4  = –

  49     = A.Reijerkerk, in boter en kaas (AB 1900)

51     = B.Lievaart, bode (AB 1900 + 1901)
51-A = Lems, D., stuwadoor (AB 1910)
51-B = Lems, D., stuwadoor (AB 1910)
= Bierbottelarij P.Wetstein (TB 1915)
51-C = Lems, D., stuwadoor (AB 1910)

  53     = I. de Hoog, timmerman (AB 1900 + 1901)
53-B = Poortmans, F.I., logementhouder (AB 1910)

55     = A.Hordijk, roeier / bootwerker (AB 1900 + 1901)
55-B = Alblas, C., koopman (AB 1910)
55-C = Lems, D., pakhuis (AB 1910)
55-A = wed. Rebecca van Leeuwen-Dekinga
(omstreeks 1930 nu is huisnr 55 nr 227)
en op de begane grond was een aardappelhuis
55-B = I.A.Smous – woonhuis (TB 1950)
van: Transocean Shipstores

  57     = C.Groeneveld, scheepmaker (AB 1900)
57-A = Ouweneel, H., kapitein veerboot (AB 1910)
57-B = Plantenberg, C.W., strijkinrichting (AB 1910)
57-?  = Saxiona – café en logement – Moïse Smous
(uit Rusland, omstreeks 1930)
(zat ook op Rechthuislaan en
Tolhuislaan 33-B)
57-B = Wed. T. Smous-Spruit – café (TB 1950)
57-B = Café Europa 

  59     = H.Westerman, fabriekswerker (AB 1900)
= A.Hutterman, zandvormer (AB 1901)
= Lems, D., bootwerker / stuwadoor (AB 1906 t/m 1909)
= Lems & Co, stevedores / stuwadoors (AB 1907 t/m 1909)
= Wijn, J. de, roeier (AB 1908)
= Troomer, L., roeier (AB 1908)
59-B = Eben-Haëzer, lokaal (AB 1910)

  61/1  = weduwe P.Zevenbergen, particuliere (AB 1900)
61/2  = weduwe J.Huisbroekzitter, particuliere (AB 1900 + 1901)
61/3  = weduwe L. van Buiten-van der Linden,
werkster (AB 1901)
61     = Welzen, J. van, bootwerker (AB 1906 + 1907)
= Beuvens, H.M., ketelbikker (AB 1906 t/m 1909)
= Welzen, J.M. van, bootwerker (AB 1907)
= Geleets, H., los werkman (AB 1908)
= Lagendijk, J., bootwerker (AB 1908)
= Lems, D., stuwadoor (AB 1909)
61-A = Visser, W., in meubelen (AB 1910)
61-B = Bol, C., bootwerker (AB 1910)
Groenewegen, L., bootwerker (AB 1910)

  63     = A. de Hoog, werkman (AB 1900)
= C. van Rij, werkman (AB 1900)
= L.V. van Driel, werkman (AB 1900)
= Junius, C., in oude met. & scheepsveegsel (AB 1905)
= Elten, H. van, bootwerker (AB 1906 + 1907)
= Veltman of Veldman, L., roeier / koopman
(AB 1906 t/m 1909)
= Krumeich, H., tingieter (AB 1907)
= Stichter, C., bootwerker (AB 1908)
= Visser, wed. C.A., koopvrouw (AB 1908)
= Pietersen, G.M., koopman (AB 1909)
63-A = Lagendijk, C., bootwerker (AB 1910)
63-B = Stichters, A., bootwerker (AB 1910)
Schipper, C., bootwerker (AB 1910)

  65     = L.Hoogvliet Sr, in klompen (AB 1900)
= Wagenmakerij van W.Hoogvliet (AB 1900)
= L.Hoogvliet Jr, bouwkundige (AB 1900)
= L.Schippers, schilder (AB 1901)
= Euser, T.C., bierhuishouder (AB 1905)
= Driessen, A.H., varensgezel (AB 1906 t/m 1908)
= Krijnen, H.J., zeeman (AB 1906 + 1907)
= Ouweneel, H., kapitein veerboot (AB 1908 + 1909)
= Hansen, W., koffiehuishouder (AB 1909)
= Hendriks, C., zetkastelein (AB 1909)
65-A = Belle, C. van, bootwerker (AB 1910)
= Groenendijk, M., bootwerker (A 1910)
65-B = Verfürth, Th., bootwerker (AB 1910)

  67     = A.Wegman, winkelier (AB 1900)
= W.Boers, tuinier (AB 1901)
= Rodi of Roodie, H.K., bier- en koffiehuishouder /
kastelein / werkman / bootwerker (AB 1905 t/m 1909)
= Groenendijk, C., bootwerkerk (AB 1906)
= Soeters, P., agent van politie (AB 1907)
= Simons, H.C., kofffiehuishouder (AB 1908)
= Leeuwen, J. van, bootwerker (AB 1909)
67-A = Venema, H.N., bootwerker (AB 1910)
= Knecht, A. de, bootwerker (AB 1910)
67-B = Messemaker, T.,bootwerker (AB 1910)

  69     = weduwe W.Kombrink, particuliere (AB 1900)
= weduwe A. van Kommering, particuliere (AB 1900)
= Ouweneel, H., winkelier / schipper (AB 1905 + 1906)
= Deeling, A.A., bootwerker (AB 1906)
= Spoor, H., bootwerker / winkelier en melkboer /
kruidenier (AB 1906 t/m 1909)
= Wingerden, D. van, grondwerker (AB 1907)
= Riel, C. van, bootwerker (AB 1907)
= Rol, J. van der, bootwerker (AB 1908)
= Weijde, L. van der, bootwerker (AB 1908)
= Wijn, J. de, roeier (AB 1909)
= Groenewegen, L., bootwerker (AB 1909)
69-A = Zee, H. van der, koffiehuishouder (AB 1910)
69-B = Mol, P., bootwerker (AB 1910)

71     = J.Boers, winkelier / barbier (AB 1900 + 1901)
= Molendijk, J., los werkman (AB 1906)
= Wardien, H., zeeman / stoker (AB 1906 + 1907)
= Zorg, J., varensgezel / stuurman / kapitein
(AB 1906 t/m 1908)
= Lagendijk, C., sjouwersman / werkman / bootwerker
(AB 1907 + 1909)
= Vink, L., bootwerker (AB 1908)
= Zorg, wed. J., particuliere (AB 1909)
= Schipper, C., bootwerker (AB 1909)
71-A = Ketting, A., bootwerker (AB 1910)
= Veer, D. van der, bootwerker (AB 1910)
71-B = Hanssen, C., tapper (AB 1910)
= Mej. M.F.E. Radenz (TB 1950)
= Mamma Elsie Bar (TB 1950)
= Maria’s Seaman Bar – Van Esch-v.d.Velde

  73     = Pols, wed. C., particuliere (AB 1906)
= Groenendijk, A., bootwerker (AB 1906 + 1907)
= Ouweneel, H., varensgezel (AB 1907)
= Verführt, Th., bootwerker (AB 1907 +1909)
= Groenendijk, M., bootwerker (AB 1908 + 1909)
= Klap, A., bootwerker (AB 1908)
= Melle, C. van, bootwerkerk (AB 1909)
73-A = Boverlande, wed. G., particuliere (AB 1910)
= Kloe, M. de, bootwerker (AB 1910)
73-B = Hanssen, W., tapper (AB 1910)

  75     = Verführt, Th., bootwerker (AB 1906 + 1909)
= Knegt of Knecht, A. de, kolenwerker / werkman /
bootwerker (AB 1907 t/m 1909)
= Boxman, J., winkelier (AB 1907)
= Venema, H., bootwerker (AB 1908 + 1909)
= Ouwerkerk, M. van, in kruidenierswaren (AB 1908 + 1909)
75-A = Pieterssen, G.M., koopman (AB 1910)
= Tunderman, A., fabrieksarbeider (AB 1910)
75-B = Vliet, I. van, los werkman (AB 1910)

  77     = Canté, C.R.H., koffiehuishouder (AB 1906 + 1907)
= Schmidt, A., los werkman (AB 1906)
= Horn, L. de, koffiehuishouder (AB 1908)
= Boxman, J., particulier (AB 1908)
= Zee, H., koffiehuishouder (AB 1909)
= Mol, P., bootwerker (AB 1909)
77-B = Honssult, J.A. van, varensgezel (AB 1910)
= Lagendijk, IJ., rijwielhersteller (AB 1910)

  79     = Vlierbout, W., koopman (AB 1906 + 1907)
= Ketting, A., bootwerker (AB 1906 t/m 1909)
= Boutkam, L., koffiehuishouder (AB 1906)
= Meurer, P.H., koffiehuishouder (AB 1907)
= Zweeren, J., bootwerker (AB 1908)
= Wiggen, C. van, koffiehuishouder (AB 1908 + 1909)
79-A = Luyk, C. van, ketelhersteller (AB 1910)
79-B = Berg, H.L., koffiehuishouder (AB 1910)

  81     = Boutkam, L., koffiehuishouder (AB 1906)
= Meurer, P.H., koffiehuishouder (AB 1907)
= Leefoge, H., werkman (AB 1906)
= Koeman, W., los werkman (AB 1906)
= Bijl, C., bootwerker(AB 1907)
= Blok, A., scheepstimmerman (AB 1907)
= Dorst, I., bootwerker (AB 1908)
= Abcoude, G., particulier / bootwerker (AB 1908 + 1909)
= Ingemanson, M., varensgezel (AB 1908)
= Edermanson, J., bootwerker (AB 1909)
81-A = Graaf, wed. P. de, koffiehuishoudster (AB 1910)
81-B = Groeneveld, W., agent van politie (AB 1910)
= Morrée, C., kapitein veerdienst (AB 1910)

  83     = Graaf, J. van der, los werkman (AB 1906)
= Lafleur, C.H., los werkman / bootwerker (AB 1906 t/m 1908)
= Wulp, J. van der, bootwerker (AB 1906 t/m 1909)
= Bergum, G.H. van, roeier / los werkman (AB 1907 t/m 1909)
= Berg, H.L., bergplaats (AB 1909)
= Damman, C.H., roeier (AB 1909)
83-A = Groot, J. van der, los werkman (AB 1910)
= Ham, A.I. van der, los werkman (AB 1910)
83-B = Embroek, A., tapper (AB 1910)
83-C = Mastenbroek, D., fabrieksarbeider (AB 1910)
= Luyendijk, D., los werkman (AB 1910)
83     = Café De Pijp

  85     = Werf, J. van der, roeier en winkelier (AB 1906)
= Lakerfeld, P., los werkman (AB 1906 +1907)
= Krens, E., particulier (AB 1906 + 1907)
= Vliet, L. van, los werkman / bootwerker (AB 1906
+ 1908 + 1909)
= Hartog, F.J., kruidenierswinkel (AB 1908 + 1909)
= Honsult, J.A. van, varensgezel (AB 1908 + 1909)

  87     = Berg, H.L., koffiehuishouder (AB 1906 t/m 1909)
= Damman, C.H., werkman (AB 1906)
= Kalis, M., los werkman (AB 1907)
= Luyk of Luijk, C. van, ketelmaker (AB 1908 + 1909)

  89     = Offermans, G., bierhuishouder (AB 1905)
= Graaf, P. de, koffiehuishouder / kastelein (AB 1906 t/m 1908)
= Moree of Morree, C., kapitein (AB 1906 t/m 1909)
= Groenevelt of Groeneveld, W., agent van politie
(AB 1907 t/m 1909)
= Dijk, M. van, koffiehuishouder (AB 1908)
= Graaf, wed. P. de, koffiehuishoudster (AB 1909)

  91     = Emans, J., zeeman (AB 1906)
= Kroes van der Zanden, R.J. de, werkman (AB 1906)
= Embroek, A., kastelein / tapper (AB 1906 + 1907 + 1909)
= Straten, H. van, los arbeider (AB 1907)
= Eijken, G. van, varensgezel (AB 1907)
= Groot, J. van der, los werkman (AB 1908 + 1909)
= Ham, A.L. van der, los werkman (AB 1908 + 1909)

93     = Mastenbroek, D., fabrieksarbeider (AB 1906 t/m 1909)
= Man, wed. C. de, particuliere (AB 1908)
= Luijendijk, J., los werkman (AB 1909)

111     = slager X – check huisnummer en naam

Tolhuislaan hoek Rechthuislaan
119     = Bok, Jaap de
119     = Mamma Els(ie)
119     = New Hellas
119     = Café Norge
daarvóór als Gamle Norge gevestigd
Katendrechtselaan 36-A

Tolhuislaan nieuwe nummering
257  = Union Bar – Café – Lunchroom

Tolhuislaan hoek Katendrechtsestraat
263    = Café De Pijp (zat er al in 1935)
tegenwoordig ook eetcafé

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s