zoeken in picasaweb

Wie eerst wat meer informatie over het zoeken in de Beeldbank Katendrecht wil hebben, vindt dat hieronder, te beginnen met enkele tips:

  • Bij het zoeken maakt het niet uit of hoofdletters of kleine letters gebruikt worden.
  • Straatnamen worden méér aan elkaar geschreven dan menigeen denkt, dus níet Hille Dijk, maar Hilledijk; níet Katendrechtse Haven, maar Katendrechtsehaven.
  • Maar voorvoegsels als Eerste of Linker worden altijd los geschreven, dus bijvoorbeeld Derde Katendrechtsehoofd.
  • Getallen in straatnamen worden altijd als woord geschreven, dus níet 1e maar Eerste.
  • Laat bij het zélf zoeken in Picasaweb bij het zoeken het zoekargument altijd voorafgaan door de lettercombinatie BbKdr en een spatie. BbKdr is de afkorting van Beeldbank Katendrecht. Door deze nogal ongebruikelijke lettercombinatie is de kans groot dat uitsluitend afbeeldingen uit de partitie Historisch Katendrecht gevonden worden. Probeer bijvoorbeeld maar eens: BbKdr Goesting (en ook deze twee woorden mogen bij het zoeken met hoofdletters of met kleine letters geschreven worden). Als dus via voorliggende site Historisch Katendrecht in de beeldbank gezocht wordt, worden die DsBbKdr en spatie dus automatisch ingevuld. Mochten er dan tóch nog te veel ongewenste hits voorkomen, dan nog het woord Katendrecht toevoegen.
  • Zet als een zoekargument uit twee (of meer) woorden bestaat, deze dan tussen aanhalingsteken. Dat voorkomt ongewenste hits. Bijvoorbeeld “Derde Katendrechtsehoofd” in plaats van deze woordcombinatie zónder aanhalingstekens. Als het zoekargument tussen de aanhalingstekens geen of te weinig resultaat oplevert, dan nogmaals zoeken maar dan zónder die aanhalingstekens (maar dat leidt dan ongetwijfeld wel tot te véél ‘resultaten’).

De foto’s in ons beeldarchief zijn momenteel nogal contemporain. Maar de komende periode gaan we steeds verder terug in de tijd.

Zoals elders aangegeven hebben wij er, alles overwegende, nadrukkelijk voor gekozen om van de openbare beeldverzameling van Picasaweb gebruik te maken. De algemene (mondiale) verzameling stond op picasaweb.com en onze eigen beeldbank staat daarbinnen, logischerwijs onder de toevoeging Historisch Katendrecht. En tegenwoordig staat híer onze beeldbank.

Want sinds Google halverwege 2016 gestopt is met het onderhouden van Picasaweb, moesten alle verwijzingen worden aangepast. Bovendien is de bewaarversie van Picasaweb veel beknopter (zodat niet alle oorsponkelijke info meer beschikbaar is) én er kan niets meer worden toegevoegd of gewijzigd. Het zij zo …
Daarom zullen eventuele hierná beschikbare foto’s niet meer via de beeldbank maar op de betreffende pagina van deze website beschikbaar komen.

Ongeacht waar men binnen Picasweb ook terechtkomt, via het zoekveld bovenin de pagina van Picasaweb kan op van alles gezocht worden. Maar ook binnen onze eigen beeldbank is het handig om in plaats van te scrollen, van dat zoekveld gebruik te maken. Want de bedoeling is dat er natuurlijk steeds meer materiaal beschikbaar komt en dan wil scrollen nog wel eens irriteren – ook al omdat Picasaweb niet de mogelijkheid kent om het materiaal op alfabetische volgorde op te slaan. Vandaar.

Picasaweb biedt vele mogelijkheden. Zelfs zoveel (zo bleek ons na diverse tests) dat er al snel het risico bestaat dat bij het zoeken een en dezelfde afbeelding tot vervelens toe een aantal keren wordt vertoond. Een voorbeeld. Stel we maken een album ‘Goesting’. Dit etablissement was ooit gesitueerd op de Delistraat hoek Lombokstraat. Zodat het logisch lijkt om ook in de albums ‘Delistraat’ en ‘Lombokstraat’ die afbeelding op te nemen. Maar als vervolgens op ‘Goesting’ gezocht wordt dan levert dat die afbeelding een áántal malen op en daar zit niemand op te wachten. En zou de afbeelding ook nog eens in het album Deliplein opgenomen worden, dan levert dat nog een hit méér op.

Daarom hebben wij, na diverse pilots, besloten om – uitzonderingen daargelaten – een afbeelding slechts éénmaal op te nemen. Dat doen we dan in het album dat de kleinste eenheid van informatie omvat. Dus in dit voorbeeld niet in het album ‘Deliplein’ of het album ‘Delistraat’ of het album ‘Lombokstraat’, maar uitsluitend in het album ‘Goesting’. En om te voorkomen dat er te veel hits komen, worden er in andere albums geen verwijzingen naar ‘Goesting’ opgenomen, maar verwijst uitsluitend het album van Goesting wél naar de albums ‘Deliplein’, ‘Delistraat’ en ‘Lombokstraat’.

Daarbij moet er nog één beperking gehanteerd worden. Want Picasaweb zoekt zowel op naam van album als binnen de bijschriften bij foto’s. Als dus in het album ‘Goesting’ foto’s worden opgenomen met in het bijschrift de naam van dit etablissement (en dat is an sich best wel logisch), dan zal bij het zoeken evenzoveel keer als de naam van dit etablissement opgenomen wordt, er een hit gevonden worden. Om dat te voorkomen, mag/zal de naam van het album dus niet in het bijschrift van de foto staan.

Een ander aandachtspunt is als op een foto diverse elementen staan die het vermelden waard zijn. Bijvoorbeeld als op een foto van het Deliplein zowel genoemd etablissement van Goesting als ook de muziektent staat. Voorkomen moet worden dat zo’n foto dan tweemaal (of nog wel vaker) opgeslagen moet worden. In zo’n situatie wordt gekozen voor hetnaasthogere aggregatieniveau. En dat is dan het album ‘Deliplein’.
In dit voorbeeld geldt nog een kleine complicatie. Want hier is sprake van elkaar overlappende namen. Vele jaren was het gebruikelijk om de Delistraat en de Sumatraweg met daar tussenin een plein, aan te duiden als het Deliplein (en pas op 2 mei 2007 is dit enigermate geformaliseerd), waarbij Goesting aan de Delistraat lag en de muziektent eigenlijk op niemandsland en nu dus het Deliplein stond. Moet deze voorbeeldfoto nu twéémaal opgenomen, zowel in het album ‘Delistraat’ als het album ‘Deliplein’? Nee, want dan zou bij het zoeken de afbeelding ook twéémaal getoond worden en dat is dan weer één keer te veel. Vandaar dat in deze situatie het naasthogere agregatieniveau ‘Deliplein’ wordt gehanteerd, met in het bijschrift wél de impliciete verwijzingen naar Delistraat.

Wat momenteel nog uitgezocht wordt is, hoe het komt dat Picasweb de informatie uit de bijschriften soms wel en soms niet vindt. Het lijkt erop dat als een foto reeds is opgenomen en van een bijschrift is voorzien, eventuele wijzigingen dan niet meer (of wellicht in een veel later stadium) door Picasaweb gevonden worden. Wellicht is de oplossing om dan de foto opnieuw te downloaden (waardoor de foto een nieuw nummer binnen Picasaweb krijgt) en daar dan het bijschrift inclusief wijzigingen aan toe te voegen. De eerste indicatie is positief. Maar het kan ook zijn dat als er een foto aan een album wordt toegevoegd, Picasaweb dan (pas) dat album weer doorzoekt en niet als in een album ‘alleen maar’ een bijschrift wordt veranderd. In ieder geval is het dus (‘linksom of rechtsom’) mogelijk om ervoor te zorgen dat alles wat in het bijschrift staat, uiteindelijk zoekbaar is.

Overigens is het ook mogelijk om commentaar op een afbeelding te geven. Dat kan in het vakje onder het onderschrift. De tekst in het commentaar wordt niet betrokken in een zoekopdracht. Daardoor kan dat commentaar vak (van maximaal 512 tekens) ook gebruikt worden als de ruimte voor het onderschrift te klein is of als er niet op de tekst gezocht moet kunnen worden. Waarbij we ons dan moeten realiseren dat dit een wat ander gebruik van het commentaar vakje is dan Google het bedoeld heeft, zodat niet uitgesloten is dat deze mogelijkheid op enigerlei termijn weer verandert of zelfs verdwijnt. Aan de andere kant tast het de verdere opzet van Picasaweb niet aan, dus is die kans klein.

Consequentie van deze aanpak is, dat als bijvoorbeeld gekeken wordt in ons album ‘Deliplein’ (en dat staat, bij het zoeken inclusief aanhalingstekens, op “DsBbKdr Katendrecht Deliplein”), er dan geen verwijzing naar ‘Goesting’ in staat. Zelfs niet als er wellicht een foto in dat album staat waar dat etablissement op te zien is. En dat is ook precies wat wij willen bereiken. Want (ook) dit album is slechts een hulpmiddel om om het beschikbare materiaal eenduidig op te slaan, omdat het zoeksysteem van Picasaweb het middel is om zélf een ‘eigen’ album te creëren. Zodat het zoeken over het algemeen beperkt kan blijven door de combinatie van de (bewust niet veel voorkomende) lettercombinatie DsBbKdr met een spatie en het zoekwoord. Probeer als voorbeeld maar eens: DsBbKdr Goesting.

De bedoeling is dat uiteindelijk ál het materiaal over Katendrecht via deze manier van zoeken op Picasaweb mogelijk is. Daarvoor is natuurlijk wel de medewerking van de eigenaars van de diverse archieven en beeldverzamelingen nodig. Omdat wij als stichting nadrukkelijk het copyright in ere houden en daarbij desgewenst óók de mogelijkheid bieden om een foto hetzij als ‘vage’ thumbnail hetzij als ‘onbruikbare’ afbeelding met tekst weer te geven, vertrouwen wij erop dat partijen hun medewerking zullen verlenen. Ook al omdat, waar gewenst en/of nodig, bij elke afbeelding een clickable link naar de basisverzameling opgenomen wordt.

Overigens moet aan de datumaanduiding onder de foto’s geen waarde gehecht worden, aangezien de datum gebruikt wordt om de diverse albums automatisch op de gewenste volgorde te kunnen tonen.

[weer terug naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s